Smart Campus

Smart Campus

In september 2018 start bij de RUG en de Hanzehogeschool de SURF-pilot Smart Campus. Daarin ontwikkelen we een smart campus: intelligente gebouwen die, op basis van data verzameld via sensoren, automatisch de gewenste situatie creëren. En daarmee zorgen voor een prettige werk- en leeromgeving voor studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen.

Een kleine stad waar onderwijs en onderzoek floreren

De maatschappij blijft zich ontwikkelen, evenals de werkvelden van onderwijs en onderzoek. Zo staan onder andere gepersonaliseerd onderwijs en gedeelde laboratoria voor de deur. Dit vraagt ook van de campus om een innovatieslag. De campus is een kleine stad, een plek waar studenten en medewerkers zich prettig moeten voelen, waar studieresultaten kunnen groeien. Een plek waar interactie plaatsvindt tussen onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven. 

Pilot Smart Campus: naar een intelligentere, flexibelere en duurzamere campus

Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd, start SURF een pilot op het Zerniketerrein van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Met smart tools zoeken we samen naar slimme oplossingen om de campus nog intelligenter, flexibeler en duurzamer te maken. Dit doen we door bijvoorbeeld (draadloze) sensoren te plaatsen op verschillende plekken op de campus. De sensoren meten onder andere de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, C02 en beweging in een specifieke ruimte. 

Met data en slimme toepassingen de werk- en leefomgeving verbeteren

Met de verzamelde (geanonimiseerde) data kunnen we verschillende factoren aan elkaar koppelen,  en vervolgens met intelligente toepassingen de werk- en leefomgeving van studenten en medewerkers verbeteren. Ons uiteindelijke doel is om een intelligent gebouw te creëren dat zich automatisch aanpast aan de situatie. Bijvoorbeeld door de ventilatie en temperatuur automatisch af te stemmen aan waar de gebruikers van het pand zich bevinden. De smart campus is zo een intelligent gebouw dat bijdraagt aan beter onderwijs en onderzoek. 

Data borgen en toegankelijk houden

Daarnaast onderzoeken we welk platform geschikt is om de data te borgen en toegankelijk te houden. Security, privacy en dataretentie zijn hierbij de belangrijkste aandachtsgebieden. 

Smart campus in heel Nederland

Andere onderwijsinstellingen in Nederland ontplooien vergelijkbare initiatieven. Dit biedt een basis voor kennisopbouw met als doel om smart-campustoepassingen overal in Nederland te kunnen implementeren.

Meer informatie en downloads

Status
Lopend
Begindatum
23 aug 2018
Laatste wijziging op 20 dec 2018