Experimental Technologies Platform
Nieuws

Lancering SURFs Experimental Technologies Platform

SURF introduceert het Experimental Technologies Platform: een open en collaboratieve innovatieomgeving. Doel is samen te experimenteren met de nieuwste ict-technologieën en -methodes op het gebied van toekomstige wetenschappelijke toepassingen en workflows.

>Alles over het Experimental Technologies PlatformDe robuuste ict-infrastructuur van Nederland heeft een grote rol gespeeld om onderzoekers baanbrekende onderzoeksinitiatieven te laten leiden. Door de sterke digitalisering van onderzoek en de opkomst van innovatieve ict-technologieën neemt de vraag naar geavanceerde computercapaciteit de komende tien jaar toe. 

Drie belangrijke uitdagingen in computing

Nu veel wetenschappelijke disciplines steeds meer afhankelijk zijn van computers als een onmisbaar analyse- en onderzoeksinstrument, verwachten we drie belangrijke uitdagingen:

  • De wet van Moore verliest aan kracht: het in stand houden van de exponentiële groei van de rekenkracht door elke paar jaar het aantal transistors op een chip te verdubbelen, wordt steeds moeilijker te realiseren, en het verbeteren van de CPU- en GPU-prestaties bereikt de fundamentele grenzen van de halfgeleidertechnologie. Als gevolg hiervan onderzoeken we alternatieve technologieën om de rekencapaciteit verder uit te breiden.
  • Door de groeiende vraag naar rekenkracht wordt de traditionele computerinfrastructuur onhoudbaar in termen van energieverbruik. We moeten experimenteren met energie-efficiënte tools, technieken en algoritmen om dit probleem aan te pakken. Energie is een fundamentele uitdaging voor de toekomst van computergebruik, en het is essentieel dat de hele gemeenschap samenwerkt aan efficiënt computergebruik.
  • Er ontstaan steeds complexere wetenschappelijke workflows die aanzienlijk afwijken van de traditionele benadering van monolithische simulatieruns. Deze geavanceerde workflows, zoals multi-scale modellering, hybride kwantumklassieke computing, AI-ondersteunde simulaties, digital twins of grootschalige dataverwerkingspijplijnen hebben nieuwe benaderingen nodig. Denk aan de integratie van computervoorzieningen, opslag en netwerkinfrastructuur en de integratie van innovatieve technologieën en methodes, waaronder geoptimaliseerde just-in-time planning en realtime streaming-gegevensverwerking, om effectief tegemoet te komen aan de specifieke vereisten van deze baanbrekende onderzoeksinspanningen.

Nauwe samenwerking met onderzoekers

Om de hoge standaarden van het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek te handhaven, is het noodzakelijk om een ​​continue cyclus van onderzoek, experimenten en verbetering van onze onderzoeksinfrastructuur en -toepassingen in stand te houden. In nauwe samenwerking met onderzoekers moeten we prototypeworkflows ontwikkelen. Om dit doel te bereiken hebben we een geschikte omgeving nodig waar onderzoekers en ingenieurs samen met de nieuwste technologieën kunnen experimenteren zonder de productiediensten te verstoren. Verschillende internationale high-performance rekencentra pakken deze uitdagingen aan in speciale innovatielaboratoria. Bekende voorbeelden van deze centra zijn BEAST in het Leibnitz Rechenzentrum in München, Excalibur in Cambridge en Innovative HPC Architectures bij LLNL.

Daarom hebben wij nu een stabiel innovatieplatform opgezet met gespecialiseerde systeembeheerders en technische assistentie. Het menselijke element is essentieel, omdat collectieve expertise nodig is om wetenschappelijke uitdagingen op één lijn te brengen met opkomende technologieën. Het gaat hierbij om verkennende innovatie- en engineeringactiviteiten en niet op wetenschappelijk informatica- of informaticaonderzoek. Niettemin zal het platform de informatica en toegepast wetenschappelijk onderzoek ten goede komen.

Het Experimental Technologies Platform moet een ecosysteem worden waar onderzoekers, IT-ingenieurs, leveranciers en applicatieontwikkelaars samenkomen om opkomende concepten, methoden en technologieën te onderzoeken. Meer specifiek is het platform gewijd aan complexe workflows, energie-efficiëntie, het creëren van een levendig ecosysteem van professionals en kennisdeling.