Jongen achter computer
Nieuws

Nederlandse instellingen bouwen samen aan European Universities

Hybride vormen van studeren nodigen sneller uit om onderwijs te volgen in andere delen van de wereld. Het faciliteren van deze internationale studentmobiliteit vraagt veel van onze ICT-infrastructuur. Het hele onderwijslandschap is veranderd en sinds het coronavirus deze ontwikkeling heeft versneld, zijn European Universities in de spotlight komen te staan. Overal zijn initiatieven te vinden die verder vorm geven aan digitale oplossingen voor een wereldwijd concurrerende Europese Onderwijsruimte.

European Universities, ofwel allianties van universiteiten op Europees niveau, delen ideeën en werken met elkaar aan co-creatie en pilots, en streven uiteindelijk ook naar het uitwisselen van tools en best practises. Door nationale uitwisseling van kennis en de dialoog te voeren, ontdekken de allianties waarmee de andere allianties bezig zijn en waar zij bij elkaar de aansluiting kunnen vinden. 

Virtueel en hybride onderwijs is slechts één voorbeeld van de thema’s waar zij aan werken. EPICUR, een alliantie van bestaande uit acht universiteiten waaronder de Universiteit van Amsterdam, is al vergevorderd met hun operationele Epicur Inter-University Campus, die studentmobiliteit mogelijk maakt. Vanuit Aurora, een alliantie waarbij de Vrije Universiteit is aangesloten, wordt hier met interesse naar gekeken.  

Bouwblokken van een European University 

De European Universities bevinden zich alle in heel verschillende stadia van digitalisering. In bijeenkomsten gefaciliteerd door SURF wisselen de Nederlandse instellingen van internationale allianties ervaringen en gedachten uit. In 2022 was de eerste bijeenkomst, onlangs in februari 2023 was de tweede. En de ambitie is om vaker met elkaar in gesprek te gaan. Het levert waardevolle inzichten op: Dit is waar we mee bezig zijn en hier kunnen we aansluiting bij elkaar vinden. 

EuroTeQ, de alliantie met daarin de Technische Universiteit Eindhoven, signaleerde de uitdaging van verschillende jaarstructuren van de aangesloten universiteiten, die het samenstellen van een online course catalogue gecompliceerd maakt. Dit brengt gesprekken op gang over de interoperabiliteit tussen de jaarstructuren. EuroTeQ werkt nu aan deze course catalogue en daarna komen de processen van inschrijven en beoordelen aan de orde.  

Tools delen binnen een toekomstgerichte visie

De alliantie CHARM-EU kijkt terug op lessen die zij in de afgelopen jaren hebben geleerd, waaronder het gemis van een structurele benadering voor enterprise architectuur en de verkenning van de bouwblokken die nodig zijn voor een European University. Met de start van de nieuwe CHARM-EIGHT alliantie, hebben zij de ambitie om een joint virtual IT-office neer te zetten voor – op dit moment – negen universiteiten door heel Europa. 

De allianties wisselen onderling kennis uit en hebben een toekomstgerichte visie waarin zij ook hun tools met elkaar gaan delen. SURF faciliteert de gesprekken tussen de allianties en host online bijeenkomsten. Zo werken wij met elkaar aan een sterke Europese Onderwijsruimte waarin studenten toponderwijs kunnen volgen door heel Europa.