Metaverse-workshop
Nieuws

Ontdekking van de metaverse

Wat houdt de metaverse als groot virtueel universum precies in? Wat kan de metaverse voor onderwijs en onderzoek betekenen? Vragen die centraal stonden bij SURFs futuring-workshop begin oktober, waarbij deelnemers van diverse instellingen via interactieve sessies toekomstscenario’s met elkaar ontwikkelden.
Download het rapport Introductie van Metaverse voor onderwijs en onderzoek
Rapport Intro tot Metaverse

Virtuele werelden

Bij de vraag wat de associaties van mensen zijn bij het concept van de metaverse komen al snel termen op als virtual worlds, Second Life en Meta. Teruggaand in de tijd is het Neal Stephenson die in 1992 als eerste het concept introduceert in zijn sciencefictionboek Snow Crash. Vanaf begin deze eeuw krijgt dit verder vorm in de gamingindustrie via populaire spellen als Second Life, Oculus Rift en Pokémon Go.

Dat de metaverse steeds serieuzere vormen aanneemt getuigt wel van het feit dat de Europese Unie dit jaar in haar visie over virtuele werelden in 2025 860.000 banen in XR verwacht met in 2030 een groei van 800 biljoen euro. Dit komt mede voort uit het feit dat meerdere activiteiten samenkomen in de metaverse: gaming, onderwijs, shopping, social media, werkplek, etc.

Scenariobuilding: out of the box denken over de toekomst

De tijdlijn voor wanneer de metaverse volgroeid zal zijn, is een punt waar verwarring over bestaat, aangewakkerd door de discussie over hoe een volgroeide metaverse er precies uit zal zien. Er is in de huidige fase kortom genoeg ruimte voor idee- en scenariovorming. In de metaverse-workshop gingen leden vanuit mbo, hbo, universiteiten en health enthousiast met elkaar aan de slag om aan de hand van een concrete 'persona's' toekomstscenario’s uit te denken. We maakten gebruik van verschillende technieken en modellen om de inspiratie te voeden. 

Storytelling brengt metaverse tot leven

Het uiteindelijke doel van deze futuringworkshop was de metaverse daadwerkelijk tot leven te brengen. Via het beschrijven van een dag in de toekomst uit het leven van de gekozen persona werden de hersenspinsels aan elkaar gepresenteerd. Vijf presentaties samengevat: 

  1. Een zorgmedewerker in de palliatieve zorg ziet haar af te leggen afstanden en stress gereduceerd worden doordat in de 'palliverse' haar agenda optimaal is afgestemd op de daadwerkelijke behoeften van haar cliënten 
  2. Een student Verpleegkunde volgt zijn stage deels in een veilige, virtuele wereld waarbij hij via bijna levensechte scenariotraining precies die modules volgt die hij nodig heeft om de ziekenhuiswereld te leren kennen. 
  3. Een innovatiemanager aan de universiteit neemt - zowel qua organisatie als qua budget - voorzichtige stappen richting de metaverse door een pilot te starten om studenten meer interactief en internationaal te laten werken.
  4. Een docent ziet zijn rol verschuiven naar meer leerontwerper, doordat studenten virtueel - deels AI-gestuurd - hun eigen leerpad en tempo volgen en via microcredentials eenvoudig ook andere lessen kunnen volgen. Intervisie vindt eenvoudig plaats met andere instellingen binnen Nederland en wereldwijd. 
  5. Een student heeft continu een persoonlijke AI-mentor tot zijn beschikking die helpt bij het nemen van besluiten over studiekeuze en andere dilemma’s. Dit in combinatie met interactieve feedbackmomenten met andere studenten in eenzelfde situatie. 

Kortom: voldoende stof tot nadenken over welke richting onze sector in de toekomst kan gaan bewegen! Workshopdeelnemers gaven aan - naast de dialoog met elkaar - de aanpak met eindgebruikers voor ogen heel verfrissend te vinden. 

Volgende Tech Trends-workshop

De volgende Tech Trends-workshop staat gepland op 27 februari 2024. Hou de SURF-agenda in de gaten!