Twee collega's in een vergaderkamer
Nieuws

Proeftuin voor opensource-samenwerkingsplatform Nextcloud

Met zo’n zeventig deelnemers zijn we aan de slag gegaan om hands-on ervaring te krijgen met de opensource-oplossing Nextcloud. We doen dit in een proeftuin-opzet die drie maanden duurt. Nextcloud is een samenwerkingsomgeving met daarin een office suite, online vergaderen en opslag en delen van documenten.

Met oog voor publieke waarden verkent SURF deze oplossing samen met een aantal instellingen, Kennisnet, Sivon en nog enkele ketenpartners. Begin september 2023 volgt de eindevaluatie van deze proeftuin. SURF wordt bijgestaan door een team van The Good Cloud, officieel partner van de Nextcloud-software in Nederland.

Samenwerken over instellingsgrenzen heen

Als open sourceoplossing onderscheidt Nextcloud zich van andere door de grote aandacht die besteed wordt aan gebruiksvriendelijkheid (de user-interface van de software), privacy, security en het gebruik van open standaarden. Ook biedt NextCloud een veelheid aan mogelijkheden om met anderen buiten de eigen instelling samen te kunnen werken. Op dit moment is dat de use case die het meest voorkomt in de proeftuin.

In terugkerende spreekuren delen de deelnemers hun ervaringen. Begin september 2023 volgt de eindevaluatie van deze proeftuin. SURF wordt bijgestaan door een team van The Good Cloud, officieel partner van de Nextcloud software in Nederland.

Daarnaast komen ook onverwachte en innovatieve ideeën bovendrijven. Gebruikers denken na over een mogelijkheid om in geval van een cyber(crisis) terug te kunnen vallen op een Nextcloud-instantie om communicatie met medewerkers in stand te houden; als onderdeel van een back-upplan dus.

Enthousiasme onder gebruikers in de proeftuin

“Bij de proefgebruikers is veel enthousiasme,” zegt Thomas van Himbergen, die vanuit SURF de proeftuin begeleidt. “Er is een hoge betrokkenheid en vanuit alle deelnemende instellingen springen mensen erbovenop. Het heeft me positief verrast, hoeveel behoefte er is om naar dit soort oplossingen te kijken.”

Vanuit onze gezamenlijke ambitie om te kunnen digitaliseren op basis van onze eigen publieke waarden geeft deze proeftuin ons de gelegenheid om in de praktijk te ondervinden in welke mate waarden zoals autonomie, privacy, data-zeggenschap, interoperabiliteit en open standaarden terugkomen in een samenwerkingsomgeving. Daarnaast ontstaat een actueel beeld van de verschillen en overeenkomsten met de bekendere samenwerkingsomgevingen van Microsoft en Google.