studenten lopen rond in instelling
Nieuws

Reactie van de Universitaire CIO’s op de open brief “Overstappen naar de Cloud, bezint eer ge begint”

De zorgen die worden geuit in de openbrief van ACCSS delen wij. SURF spreekt hierover al langere tijd met de leden en neemt op verschillende manieren actie. We trekken graag samen op bij het aanpakken van de zorgen en het bepalen van de strategie van instellingen binnen SURF.

SURF heeft de open brief van ACCSS met belangstelling gelezen. De zorgen die worden geuit delen we. SURF spreekt hierover al langere tijd met de leden en neemt op verschillende manieren actie. Naar aanleiding van de brief van ACCSS is er goed contact met de auteurs. We trekken graag samen op bij het aanpakken van de zorgen en het bepalen van de strategie van instellingen binnen SURF.

Onderstaande brief van de universitaire CIO’s, verzameld in het CSC-wo van SURF, geeft daar nadere duiding aan;

Het ACCSS initiatief van cybersecurity hoogleraren heeft recent een open brief gepubliceerd met de titel “Overstappen naar de Cloud, bezint eer ge begint”. De hoogleraren zijn niet tegen het gebruik van cloud technologie of producten van grote bedrijven zoals Microsoft, Google of Elsevier, maar hebben grote zorgen over de toenemende invloed van BigTech bedrijven op het onderwijs en onderzoek binnen Nederlandse universiteiten. De CIOs van alle Nederlandse universiteiten delen deze zorgen. Zij werken gezamenlijk, met SURF alsook in hun eigen universiteiten, aan implementaties met aandacht voor publieke waarden en meer data-autonomie. De publieke waarden zijn breder dan cybersecurity, het betreft daarnaast onder meer inkoopvoorwaarden, architectuur en open standaarden. Verder pleiten de CIOs samen met universitaire bestuurders in de landelijke en Europese politiek voor verbeterde wet- en regelgeving.

Binnen de sector krijgt dit thema onder andere vorm door het afsluiten van sectorspecifieke contracten met grote (cloud)aanbieders zoals Microsoft waarbij er extra aandacht wordt geschonken aan opslaglocaties van data in Europa, afspraken op gebied van privacy conform AVG en de mogelijkheid tot overstappen naar alternatieven uitgewerkt in concrete exit-strategieën. Hierin zoeken de CIO’s de gezamenlijkheid via SURF en sluiten ze aan bij initiatieven vanuit de Rijksoverheid.

De aandacht voor publieke waarden strekt verder dan alleen IT, dit heeft geleid tot het opstarten van gesprekken om publieke waarden een duidelijke plaats in selectie- en inkooptrajecten te geven. Dit is geen beslissing van de CIO’s alleen, dit wordt in overleg met de belanghebbenden in de instellingen uitgewerkt. Ook neemt een vertegenwoordiging van de CIO’s deel in de VSNU werkgroep waarin een gezamenlijke digitaliseringsstrategie voor de sector wordt ontwikkeld met als uitgangspunt het beschermen van publieke waarden.