Nieuws

Responsible tech: zo zorgen we dat nieuwe technologieën voldoen aan publieke waarden

Hoe gaan we verantwoord om met nieuwe technologieën, dus op zo'n manier dat we publieke waarden respecteren? Door hierover in gesprek te gaan, kunnen we vorm geven aan technologieën waarbij autonomie, rechtvaardigheid en menselijkheid in stand blijven. De SURF-publicatie Responsible Tech snijdt de discussie verder aan en geeft tools die je direct kunt toepassen.
AI illustratie door AI gegenereerd Education and research institutions learning with technology and public values

Responsible Tech: On Public Values and Emerging Technologies is een verkenning naar verantwoorde beslissingen in de digitale transformatie van onderwijs en onderzoek. Dat is nodig nu de groei van kunstmatige intelligentie (AI) en eXtended reality (XR) enorme veranderingen in gang zet. Met dit document willen we het gesprek vergemakkelijken. Wat is wenselijk voor de nabije en verre toekomst van onderwijs en onderzoek? En, waar willen we als onderwijs- en onderzoekssector collectief naartoe?

Gebruik van nieuwe technologieën met oog voor publieke waarden

Opkomende technologieën zijn nieuwe technologieën waarvan we nog niet precies weten hoe ze zich verder ontwikkelen of wat voor toepassingen eruit voortkomen. Dat deze technologieën rekening houden met onze publieke waarden is niet vanzelfsprekend.

Responsible tech kijkt hoe we dat wel kunnen bereiken. Het voegt namelijk de discussie rondom publieke waarden samen met de specifieke uitdagingen die nieuwe technologieën met zich meebrengen.

Situatieschets en aanbevelingen om te starten met responsible tech

Dit discussiestuk van SURF schetst niet alleen de huidige situatie, waarin er zowel snelle voortuitgang is als hoge risico's. Het geeft ook een overzicht van de huidige situatie. Het geeft ook een overzichtelijk stappenplan waarmee je als instelling je eigen verantwoordelijkheid vorm kunt geven en geïnformeerd kunt starten met responsible tech.

Verantwoordelijkheid is hierbij geen theoretisch concept, maar een praktische vaardigheid. Voor elk van de stappen richting responsible tech biedt het paper concrete tools, die je direct kunt uitproberen in de praktijk.

Hoe zorgen we dat de toepassingen die we ontwikkelen en gebruiken werken volgens onze waarden? Hoe kunnen we de verantwoordelijkheid nemen voor de impact van applicaties op eindgebruikers? En hoe zorgen we dat we deze vragen meenemen in onze innovatieprocessen?

Wil je verder nadenken over deze en andere vragen rond responsible tech, download dan de discussienota Responsible Tech: On Public Values and Emerging Technologies via onderstaande link.

 

Download
Responsible Tech: On Public Values and Emerging Technologies

Afbeelding gegenereerd door Midjourney met de prompt “Education and research institutions learning with technology and public values”.