Inkoop van (wetenschappelijke) content

SURFmarket sluit overeenkomsten met (inter)nationale uitgevers van (wetenschappelijke) tijdschriften en databases die van belang zijn voor onderwijs en onderzoek. Dankzij de overeenkomsten heb je als wetenschapper, docent en student toegang tot publicaties en content in magazine en databases.

Toegang tot (wetenschappelijke) content

Bibliotheken willen dat wetenschappers, docenten en studenten binnen hun instellingen eenvoudig toegang hebben tot (wetenschappelijke) publicaties en gespecialiseerde databanken. Open access kunnen publiceren is hierbij een belangrijk element. SURFmarket onderhandelt hiervoor met uitgevers en content eigenaren zodat er afspraken komen over de toegang tot content en andere elementen zoals open access. We maken zo scherp mogelijke afspraken met zo gunstig mogelijke voorwaarden. Die afspraken leggen we vast in zogenoemde bemiddelingsovereenkomsten. Daarnaast verzorgt SURFmarket de facturering en andere administratieve handelingen voor zijn leden.

Bij de contracten rondom wetenschappelijke content vinden, vanwege het ontbreken van marktwerking, nog geen aanbestedingen plaats.

Onderhandeling in opdracht van bibliotheken

SURFmarket onderhandelt met de uitgevers in opdracht van UKB (het consortium van de 13 Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek) en SHB (het Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken). Het aanbod is zowel beschikbaar voor leden van SHB en UKB, als voor instellingen die niet zijn aangesloten bij een van deze 2 consortia.

Wensen en behoefte

Door periodiek contact met de consortia van bibliotheken wil SURFmarket zo goed mogelijk tegemoet komen aan de wensen van onderzoeksinstituten, universiteitsbibliotheken en andere afnemers. We zorgen voor een gevarieerd content aanbod. Je kunt als instelling licenties afsluiten voor content van grote internationale uitgevers als Elsevier, John Wiley & Sons ltd., Sdu Uitgevers en Springer als ook ook specialistische Nederlandstalige databases op bijvoorbeeld medisch of juridisch vlak.

Meer informatie

Laatste wijziging op 17 jan 2018

Meer informatie