Principes in de HOSA

We gebruiken in de Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA) een aantal principes die richting geven bij het inrichten van sectorvoorzieningen. We onderscheiden overkoepelende en domeinspecifieke principes.

multi-locatie leren

Download de principes van de HOSA (pdf)

Richting geven

De architectuurprincipes van de HOSA verwoorden wat belangrijk is bij de inrichting van sectorvoorzieningen. Ze geven richting aan de keuzes die moeten worden gemaakt bij het ontwerpen van sectorvoorzieningen en zijn een toetsingskader tijdens de realisatie. Je kunt de architectuurprincipes zien als beleidsuitspraken die specifiek gaan over de inrichting van organisatie, processen en informatiesystemen en infrastructuur.

Overkoepelend en domeinspecifiek

De HOSA hanteert overkoepelende en domeinspecifieke principes. De domeinspecifieke principes vormen een meer concrete invulling van de overkoepelende principes, toegespitst op het specifieke domein van de HOSA. De domeinspecifieke principes zijn vastgelegd in de bijbehorende domeinarchitectuur.

Meer over de HOSA