SURF helpt het onderwijs bij de distributie van zelftesten

Het kabinet wil vanaf begin mei corona-zelftesten beschikbaar stellen in het onderwijs. De zelftesten zijn een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen. SURF helpt het onderwijs met de logistieke uitdaging van de distributie van miljoenen zelftesten onder studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen.

De rijksoverheid stelt de zelftesten beschikbaar aan het onderwijs als onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse samenleving. De onderwijsinstellingen hebben SURF gevraagd om een oplossing te bieden voor de distributie van de grote hoeveelheden zelftesten.

Distributie van zelftesten

Expertise

SURF heeft een deel van de benodigde expertise al in huis om deze uitdaging aan te gaan. Zo hebben we met SURFspot ervaring met een portal voor studenten en medewerkers, hebben we met SURFconext een methode om veilig toegang te geven en hebben we veel ervaring met het bij elkaar brengen van verschillende partijen voor een vruchtvolle samenwerking. Ook kan SURF als coöperatie één aanbesteding doen, waarmee alle instellingen kunnen profiteren van de faciliteiten.

Met deze ingrediënten en in samenwerking met het ministerie van OCW realiseert SURF een landelijk portal waar studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen kunnen inloggen en de gratis zelftesten kunnen aanvragen en laten thuisbezorgen. De zelftesten worden ter beschikking gesteld door de rijksoverheid en zijn dus gratis voor studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen. Voor het afhandelen, verpakken en verzenden van de aanvragen gaan we een samenwerking aan met een gespecialiseerde partner.

SURF leden

Alle universiteiten en bijna alle hogescholen maken gebruik van de distributiemogelijkheid via de landelijke portal. In verband met de beschikbaarheid van zelftesten en de logistieke mogelijkheden heeft het ministerie van OCW voor de distributie van zelftesten prioriteit gegeven aan het hoger onderwijs. Voor mbo-instellingen zal het aanvragen van zelftesten via de portal daarom wat later worden opengesteld.

Meer informatie

Studenten en medewerkers kunnen vanaf begin mei gratis zelftesten aanvragen. Meer informatie over de zelftesten en het aanvraagproces is te vinden via www.zelftestonderwijs.nl.