Co-creatie van een proeftuin voor ontwerpcursus waterbeheer

Dit project richt zich op de totstandkoming van een ‘levend lab’ in Jordanië. Dit lab maakt deel uit van de ontwerpcursus van het International Land and Water Management-programma van de Universiteit Wageningen.

Vrouw wijst op scherm met visualisatie van zeestromingen

Met deze onderwijsinnovatie wordt een virtuele versie ontwikkeld van de werkomgeving waarmee studenten in hun latere loopbaan te maken kunnen krijgen.

Instelling

Universiteit Wageningen

Doel en doelgroep

De cursus wordt gebaseerd op een ‘levend lab’ (proeftuin), dat in co-creatie tot stand wordt gebracht in Jordanië. Hoewel de studenten niet fysiek op de locatie aanwezig zijn, kan een levensechte nabootsing bereikt worden met video's, virtuele wandelingen en interactie met (echte) belanghebbenden in Jordanië. De huidige cursus wordt op drie manieren verbeterd:

  1. Betrokkenheid van stakeholder in Jordanië. In de cursus fungeren ze als probleemeigenaren en lokale experts;
  2. Een duurzame proeftuin door middel van gezamenlijk financierde onderzoeks- en onderwijsprojecten en studentenuitwisseling;
  3. De totstandkoming van een ‘international classroom’, waarmee traditionele vooroordelen in ontwikkelingsprojecten voorkomen worden.

Het project richt zich op de masterstudenten (ongeveer 30 per jaar) van dit programma, studenten aan andere universiteiten die vergelijkbare programma’s volgen en Erasmus-uitwisselingsstudenten.

Resultaten

Het project streeft de volgende doelstellingen na:

  1. Ontwikkeling van een proeftuin om de probleemgeoriënteerde aard van de cursus te vergroten;
  2. Het creëren van veldwerkervaring op afstand op een online educatief platform;
  3. Het bereik van de cursus vergroten door nieuwe deelnemers aan te trekken en de acceptatie van de cursus in andere studieprogramma's te bevorderen;
  4. Co-creatie samen met belanghebbenden en lokale deskundigen in Jordanië;
  5. Versterking van interdisciplinaire vaardigheden door de ontwikkeling van een nieuwe integratieve e-module.

Ontwikkelde materialen

Het project levert allereerst materialen op die deel uitmaken van de proeftuin. Dat zijn in elk geval kennisclips, 3D-transectwandelingen, datasets en berekeningen en vaardigheidstrainingen. 

Daarnaast worden er materialen ontwikkeld gericht op professionalisering en disseminatie. Daaronder vallen presentaties, online advertenties (gericht op studenten buiten de WU) en workshops. Verder wordt er een ‘making of’-film en handboek gemaakt over de ervaring met het opzetten van een proeftuin in Jordanië.

Contactpersoon voor vragen

Gerlo Borghuis - gerlo.borghuis@wur.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2022 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.