Doorbraakprojecten met ICT

De overheid, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen werken samen aan Doorbraakprojecten met ICT. Deze projecten maken nieuwe ICT-technologieën toegankelijk voor bedrijven binnen 9 kansrijke sectoren (topsectoren) in de Nederlandse economie. SURFsara werkt mee aan een aantal van deze doorbraakprojecten.

Kabels uit supercomputer

Concurrentievoordeel

Bedrijven willen steeds vaker grootschalige rekenkracht inzetten om producten te ontwerpen of te optimaliseren, productieprocessen te verbeteren of berekeningen sneller uit te voeren. De snelheidswinst en kwaliteitsverhoging bij gebruik van grootschalige rekenkracht leveren een concurrentievoordeel op voor bedrijven die deze ICT-infrastructuur benutten.

Topsectoren

De kenniseconomie staat centraal in het topsectorenbeleid van de overheid. Nederland wil zijn concurrentiepositie verbeteren door uit te gaan van de kracht van 9 topsectoren. Dat zijn de sectoren Agrofood, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen & Materialen, Energie, Logistiek, Creatieve Industrie, Life Sciences & Health, Chemie en Water. In elke sector streeft men naar samenwerking binnen de driehoek van ondernemen (het bedrijfsleven), onderzoek (de universiteiten) en overheid.

Rol van SURFsara: expertise en diensten

SURFsara speelt in op dit topsectorenbeleid door bedrijven uitgebreide expertise en een breed scala aan HPC-diensten aan te bieden. SURFsara ondersteunt het mkb en de industrie bij het ontwikkelen van nieuwe diensten met innovatieve ICT-technologieën. Kennisoverdracht tussen wetenschap en bedrijfsleven speelt daarbij een centrale rol. SURFsara kan hierbij een brugfunctie vervullen.

Doorbraakprojecten met ICT

Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen realiseren samen Doorbraakprojecten met ICT. Daarmee versnellen ze de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij. De projecten vergroten het concurrerend vermogen van het bedrijfsleven. Bovendien zorgen ze voor een betere benutting van ICT in zorg, onderwijs en energievoorziening. Initiatiefnemers zijn het ministerie van Economische Zaken en VNO-NCW/MKB-Nederland.

SURFsara maakt onderdeel uit van de Doorbraakprojecten:

  • ‘Ambitieuze MKB’er innoveert met ICT’
  • ‘Big Data’

Meer informatie