Feedback GO: Didactisch verantwoorde inzet van tools voor gepersonaliseerde feedback bij online Grootschalig Onderwijs

Dit project heeft tot doel om feedback bij grootschalig onderwijs te verbeteren en toegankelijker te maken. Daartoe is inzicht nodig in de wijze waarop feedback tools bijdragen aan beoogde leerresultaten. Hiertoe wordt een dashboard (IguideME) geïntegreerd in de leeromgeving. 

Feedback GO

Deze tool verzamelt en visualiseert data vanuit verschillende diverse feedback tools. Op deze wijze wordt gepersonaliseerde feedback bij grootschalig online onderwijs mogelijk gemaakt.

Instelling

Universiteit van Amsterdam (penvoerder), Vrije Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen

Doel en doelgroep

Het doel van dit project is om studenten en docenten inzicht te geven over de wijze waarop feedback tools bijdragen aan beoogde leerresultaten in grootschalig online onderwijs. Hiertoe wordt een dashboard (IguideME) geïntegreerd in de leeromgeving. Deze tool verzamelt en visualiseert data die vanuit diverse feedback tools. IguideME geeft studenten en docenten real-time inzicht in het leerproces. Hierdoor is het mogelijk om via het dashboard de effecten van de diverse feedback tools op het leerproces met elkaar te vergelijken en te koppelen aan leerresultaten. Zo kan worden bepaald welke tool het beste past bij de gekozen didactiek. Ook is het mogelijk om goede gepersonaliseerde feedback te geven aan grote groepen studenten zonder de werkdruk voor docenten extra te verhogen.

De doelgroep bestaat uit docenten van drie universiteiten: Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen. Meer specifiek richten we ons op een groep ‘influencers’, die met ondersteuning uit dit project hun eigen onderwijsprobleem willen oplossen. Daarnaast richt het project zich ook op studenten: door co-creatie met studenten kunnen we tot de beste didactiek komen.

Resultaten

Het project levert de volgende resultaten op:

  • Minimaal 20 studieonderdelen waarover gepersonaliseerde feedback aan studenten wordt gegeven;
  • Een open publicatie met een onderbouwde visie over efficiënt geven van goede feedback om meer diepgaand leren te bereiken;
  • Een open publicatie over het gebruik van open en gesloten beschikbare materialen in online onderwijsapplicaties;
  • Een duurzame landelijke website met handvatten en instructies voor docenten en ondersteuning bij de instellingen;

Een informatiepakket voor een AVG-conforme werkwijze bij het toepassen van tools die feedback genereren op basis van learning analytics en kunstmatige intelligentie. Hierdoor kunnen licenties en AVG-overeenkomsten sneller geregeld worden (als SURFtools).

Ontwikkelde materialen

De op te leveren materialen bestaat uit open publicaties en een website. De werkzaamheden beginnen in juni 2021, in mei 2023 worden ze afgerond. Het dashboard IguideME maakt gebruik van open source software en is aan iedere leeromgeving te koppelen. Het dashboard is vrij toegankelijk en niet gebonden aan een specifiek technisch platform.

Contactpersoon voor vragen

Dr. Ing. E.A. (Erwin) van Vliet, Universiteit van Amsterdam (E.A.vanVliet@uva.nl)

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2021 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.