SURFcumulus Application Delivery: flexibel werken en studeren in de cloud

Geef je studenten en medewerkers altijd, overal en met eigen apparatuur toegang tot applicaties. SURFcumulus Application Delivery helpt met onderwijs flexibiliseren en ontzorgt tegelijkertijd je IT-afdeling.

Studenten met laptop aan tafel

Flexibel werken met alle applicaties bij Hogeschool Inholland

Onderwijsapplicaties veilig en tijd-, plaats- en device-onafhankelijk beschikbaar maken voor studenten en medewerkers. Met die wens nam InHolland SURFcumulus Application Delivery in gebruik. Inmiddels staat er een gebruiksvriendelijk applicatieplatform, dat het management ook inzicht biedt in het gebruik van de onderwijsapplicaties.

Het initiatief voor SURFcumulus Application Delivery ontstond tijdens een afsluitend overleg van de aanbesteding van SURFcumulus, het samenwerkingsverband binnen SURF dat zich primair richt op cloudvraagstukken. “We wilden onze tanden weer in iets nieuws zetten”, vertelt Huub Oude Groen. Hij is manager ICT Operations bij Hogeschool Inholland, een onderwijsinstelling met acht hogeschoollocaties en bijna 30.000 studenten. SURF heeft geholpen bij de opzet van deze pilot met in totaal vijf instellingen waarmee we samen de ontwikkeling van SURFcumulus Application Delivery zijn gestart.

Huub Oude Groen

Huub Oude Groen, manager ICT Operations bij Hogeschool Inholland

Huub Oude Groen, manager ICT Operations bij Hogeschool Inholland

Op het lijstje dat vervolgens werd opgesteld door de pilotdeelnemers, stonden verschillende wensen en prioriteiten. “Waaronder Bring Your Own Device (BYOD) en een applicatieportaal om dat mogelijk te maken”, vertelt Huub. “In 2016 merkten we al dat steeds meer studenten met hun eigen laptop onderwijs wilden volgen. Dat gegeven vormde voor ons een mooi handvat om met een applicatieplatform aan de slag te gaan. In samenwerking met de vier andere hogescholen en universiteiten en SURF organiseerden we vervolgens een Europese aanbesteding en ook hebben we voor dit product een implementatiepartner gezocht.”

Sectorbrede oplossing die je verder brengt

In de ogen van Huub moeten de IT-afdelingen van onderwijsinstellingen niet primair bezig zijn met het leveren en verzorgen van de basale IT-dienstverlening. IT  moet juist veel meer in gesprek gaan met het onderwijs zelf. “We gaan thuis ook niet meer zelf water zuiveren om er drinkwater van te maken. Door zoveel mogelijk diensten te outsourcen, blijft er voor ons veel meer tijd over om over het onderwijs met elkaar om de tafel te gaan. En te kijken: waar heb je behoefte aan? Wat zijn je specifieke wensen? Dáár is het allemaal om begonnen.”

Dat dit in SURF-verband gebeurt, is ook geen toeval in het geval van Hogeschool Inholland. “We vinden het belangrijk dat gemeenschapsgeld effectief en efficiënt wordt ingezet. Daarom werken we liever aan een sectorbrede oplossing dan aan een oplossing voor ons alleen.”

IT-Workz als implementatiepartner

Uiteindelijk won IT-Workz de Europese aanbesteding. Wat daarbij de doorslag gaf? “Natuurlijk gingen we voor de hoogste kwaliteit qua aanbieding en dienstverlening. Maar we kregen ook echt het gevoel dat we volledig ontzorgd zouden worden. IT-Workz ging voor een partnership met Hogeschool Inholland, vertelt Huub. “En ook op persoonlijk niveau was er een klik.”

"Door zoveel mogelijk diensten te outsourcen, blijft er voor ons veel meer tijd over om over het onderwijs met elkaar om de tafel te gaan."
Huub Oude Groen, manager ICT Operations bij Hogeschool Inholland

Terwijl IT-Workz en Hogeschool Inholland gezamenlijk bepaalden welke techniek noodzakelijk was, liet de hogeschool IT-Workz alvast het installatieproces van alle applicaties automatiseren. Ook vond er een opschoning binnen het applicatielandschap van de onderwijsinstelling plaats, vertelt de manager IT Operations. “Terwijl je samen met het onderwijs de applicaties langsloopt hoor je ook dat bepaalde applicaties niet meer worden gebruikt, of dat er nieuwere versies nodig zijn.” Na de technische check – of de applicatie het doet en bijvoorbeeld bij de OneDrive kan – vond er ook nog een functionele test plaats. Een voor een kwamen zo de applicaties beschikbaar in het applicatieportaal. Inmiddels staat er met SURFcumulus Application Delivery een goedwerkend en gebruiksvriendelijk applicatieportaal, waar steeds meer applicaties beschikbaar komen.

Inzicht in gebruik van onderwijsapplicaties

Een mooie feature van het portaal is dat het gebruikersdata oplevert, iets wat eerder niet mogelijk was. “Dat is een heel groot voordeel”, omschrijft Huub. “Met die gegevens kunnen we weer met het onderwijs in gesprek. En achterhalen we bijvoorbeeld seizoensinvloeden: waarom zouden we applicaties die slechts één semester gebruikt worden, een heel jaar beschikbaar stellen?” SURFcumulus Application Delivery maakt dus niet alleen BYOD mogelijk, maar stelt de hogeschool ook in staat om efficiënter en doelmatiger te werken.

Optimalisatie en DaaS in (nabije) toekomst

De aankomende periode gaan IT-Workz en Hogeschool Inholland aan de slag met het technisch verder optimaliseren van het applicatieportaal zelf. “We gaan een van de tools in het portaal vervangen door een tool die we al binnen Inholland gebruiken. Dat heeft financiële voordelen, maar levert ook voor onze medewerkers en studenten meer efficiency op.

Daarnaast willen Huub en Hogeschool Inholland richting Device as a Service (DaaS). “Dus niet alleen de applicaties aanbieden, maar ook apparatuur, die al volledig is ingericht en waar dus ook het applicatieportaal op staat. Daarover zijn we inmiddels met SURF en andere onderwijsinstellingen in gesprek.” Opnieuw werkt Hogeschool Inholland dus aan een sectorbrede oplossing; de behoefte aan DaaS is immers ook sectorbreed.