HANDZONe: Een hybride werkruimte voor blended learning over gerobotiseerde fabricage

In dit project ontwikkelen we tools en methoden voor blended learning om de studenten kennis te laten maken met robotfabricage-technologieën voor ruimtelijke ontwerpopdrachten. Daarmee kunnen studenten (virtuele) modellen en prototypes maken, zonder gebruik te maken van speciale infrastructuren, zoals een modelmakerij.

Artificial Intelligence theme Lab

Instelling

TU Delft

Doel en doelgroep

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een hybride werkruimte voor blended en hands-on leeractiviteiten. Het project integreert Virtual Reality- (VR) en Human-Robot Interaction (HRI)-technologieën met de Robotic Fabrication Unit van het 'Laboratory for Additive Manufacturing in Architecture' (Lama). De hybride werkruimte stelt studenten in staat om op afstand toegang te krijgen tot de Robotic Fabrication Unit om opdrachten te oefenen en robotvaardigheden op te doen. De toegang op afstand wordt mogelijk gemaakt door een VR-opstelling. De toegang wordt verbeterd met HRI-technologieën om een levensechte leerervaring mogelijk te maken.

Het project richt zich op alle studenten die modellen, prototypes en dergelijke moeten vervaardigen. Het maakt het onderwijs flexibeler, inclusiever en veiliger. Bovendien bevordert het de samenwerking tussen instituten in Nederland en in het buitenland.

Resultaten

Het project levert onder meer de volgende resultaten op:

  1. Een platform voor blended learning (HANDZONe) in de vorm van een hybride werkruimte. Deze werkruimte is op afstand toegankelijk voor leeractiviteiten op het gebied van robotprogrammering, -simulatie en -bediening.
  2. Instructies voor het gebruik van de HANDZONe, in de vorm van videopresentaties en pdf-documenten.
  3. Zes praktische opdrachten voor het ontwikkelen van vaardigheden in HANDZONe met tutorials over het programmeren, simuleren en bedienen van robots.
  4. Leeractiviteiten en materialen (presentaties, videocolleges, tutorials, oefeningen, opdrachten), te gebruiken in de hybride werkruimte.

Ontwikkelde materialen

  • Een platform (HANDZONe) met alle benodigde functionaliteiten voor de geplande leeractiviteiten;
  • Instructies voor het gebruik van de HANDZONe;
  • De volledige Hybrid Workspace setup door de integratie tussen HANDZONe, Brightspace materialen en 'edusources' materialen;
  • Leermaterialen over zes thema’s, te uploaden in 'edusources';
  • Twee cursussen (Technoledge Design Informatics 2023 and 2024);
  • Materialen voor disseminatie (artikelen, presentaties, blogs).

Contactpersoon voor vragen

Dr. Serdar Asut - S.Asut@tudelft.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2022 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.