Kennisdossier: Online en blended onderwijs

Online en blended onderwijs biedt bij uitstek kansen om onderwijs meer flexibel en persoonlijk aan te bieden. Wat zijn de mogelijkheden en wat vraagt het om je onderwijs op deze manier in te richten? Bekijk het kennisdossier Flexibel onderwijs organiseren om hier antwoord op te krijgen.

Studenten aan een tafel achter hun laptops

Kernbegrippen online en blended onderwijs

Kernbegrippen rondom online en blended onderwijs helpt instellingen om dezelfde taal te spreken.

Blended learning

Blended learning is een mengvorm van face-to-face en ict-gebaseerde onderwijsactiviteiten, leermaterialen en tools. Beide soorten leeractiviteiten maken een substantieel onderdeel uit van het onderwijs; idealiter versterken ze elkaar. Het doel is onderwijs te ontwikkelen dat gebruik maakt van ict om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken, met een stijging van het leerrendement en de student/docenttevredenheid tot gevolg.

Flipping the classroom

De flipped classroom is een onderwijsvorm waarbij het hoorcollege en het huiswerk zijn omgedraaid. Studenten bestuderen online leermaterialen voordat zij naar college gaan. Het college wordt vervolgens gebruikt voor verdieping, verrijking, oefening, discussie of het beantwoorden van vragen.

Massive open online courses (MOOC’s)

Een massive open online course (MOOC) is een online cursus, ontworpen voor een ongelimiteerd aantal deelnemers. Een MOOC is vrij toegankelijk en gratis (tenzij je een geverifieerd certificaat wilt). Een MOOC biedt studenten niet alleen toegang tot de leermaterialen, maar geeft ze een complete cursuservaring. Studenten ontvangen in principe geen formele studiepunten (ECTS) als ze een MOOC afronden.

Online onderwijs

Online onderwijs is onderwijs waarbij de leermaterialen, tools en diensten voor ten minste 80% via het internet beschikbaar zijn.

Weblecture

Een weblecture is een video-opname van bijvoorbeeld presentaties, hoorcolleges of lezingen. Deze opnames kunnen worden verrijkt met aanvullende materialen zoals PowerPoint-presentaties, websites, kennisclips of publicaties.