Cover awarenessmeting toont studenten aan tafels met laptops
Nieuws

Awarenessmeting onderwijs en onderzoek 2023: bed awareness organisatiebreed in

Security- en privacy-awareness moet structureel, organisatiebreed en op alle hiërarchische lagen worden ingebed. Dat is een van de aanbevelingen van de security- en privacy-awarenessmeting in onderwijs en onderzoek, een meting onder 70 instellingen. SURF en BDO presenteren deze jaarlijkse rapportage in het kader van de cybersecuritymaand oktober.

Belangrijkste conclusies

Medewerkers zijn net als in de meting van 2022 overtuigd van het belang van cyberveilig en privacybewust gedrag, maar zijn beperkt gemotiveerd om daar aandacht te besteden. Dit komt doordat zij binnen hun instelling ondersteuning missen en het gebrek aan helderheid wat veilig werken in de praktijk inhoudt. Zij zijn redelijk tevreden over de faciliteiten die zij tot hun beschikking hebben, maar een sterke security-awarenesscultuur ontbreekt. Respondenten waren minder positief over de voorbeeldrol van leidinggevenden in vergelijking met vorig jaar.

Resultaten over hele linie beter dan in 2022

Gemiddeld scoren de deelnemende instellingen een 6,5. Dat is een verbetering ten opzichte van de meting in 2022 waar de gemiddelde score gemiddeld een 6,1 was.

Aanbevelingen

  • Zorg dat awareness-activiteiten en -materialen aansluiten bij het dagelijkse werk in onderwijs- en onderzoek.
  • Investeer in een sterke security awareness- cultuur door awareness structureel, organisatiebreed en op alle hiërarchische lagen in te bedden. Bijvoorbeeld door security en privacy een vast onderdeel te maken bij de onboarding van nieuwe medewerkers.   
  • Neem barrières voor veilig werken weg.
  • Investeer extra in docenten, onderzoekers en leidinggevenden.
  • Focus op specifieke thema’s als veilige software en veilig opslaan en delen van persoonsgegevens.

Over de meting

Begin 2023 hebben 70 instellingen (wo, hbo, mbo, overig – onder andere bibliotheken en onderzoeksinstituten) meegedaan aan een cybersecurity-awareness-meting in het kader van de SURF-dienst Cybersave Yourself, in samenwerking met BDO Cybersecurity en het Centre of Expertise Cyber Security van de Haagse Hogeschool.

Download de Awarenessmeting 2023
Awarenessmeting 2023
Downloaden Awarenessmeting 2023, Nederlands, Bestandsextensie: pdf (Bestandsgrootte: 4 MB) Nederlands, Bestandsextensie: pdf (Bestandsgrootte: 4 MB)

Oktober = cybersecuritymaand

De hele maand oktober vragen organisaties wereldwijd extra aandacht voor cybersecurity(awareness). Zo ook SURF. Op de website van het SURF Security Expertise Centrum vind je een overzicht van alle activiteiten die je deze maand kunt volgen. Daar vind je ook uiteenlopende content verdeeld over drie thema's: awareness en trends, preventie van cybercrime en eerste hulp bij cybercrime.

Dit artikel is relevant tot