Quantumtechnologie
Nieuws

Open call hybride kwantumklassieke computing

SURF nodigt onderzoekers van aangesloten instellingen uit om financiële support en advies aan te vragen voor de ontwikkeling van hybride kwantumklassieke computing-use cases/applicaties.

Doel open call

De ontwikkeling van kwantumcomputers gaat steeds sneller. Als gevolg hiervan is er een groeiende behoefte om de juiste scenario's voor het gebruik ervan te begrijpen. Vroegtijdige verkenning en gezamenlijk ontwerp van potentiële toepassingen is noodzakelijk voor onderzoekers. Enerzijds om te begrijpen hoe dit nieuwe computationele paradigma onderzoek kan beïnvloeden, anderzijds om te verkennen hoe het bijdraagt ​​aan een beter begrip van de best practices voor het hele kwantum-ecosysteem.

De integratie van kwantumcomputers en HPC (High Performance Computing) heeft het potentieel om op korte termijn de kracht van huidige kwantumcomputing te verbeteren. Daarnaast kan het in de toekomst ook HPC-prestaties versnellen door complexe rekenkrachttaken over te dragen aan kwantumcomputers.

SURF en het hardwareplatform Quantum Inspire onderzoeken de vereisten en knelpunten bij het uitvoeren van hybride kwantumklassieke toepassingen. Enkele belangrijke vragen zijn: welk niveau van integratie is nodig? Wat is de meest optimale instelling met betrekking tot de verdeling van de middelen? Hoe moet de workflow worden georganiseerd, beheerd en geïmplementeerd?

Heb je een onderzoekstoepassing waarbij je nu of in de toekomst baat zou kunnen hebben bij het overbrengen van een aantal taken naar een kwantumcomputer? Schrijf dan in op deze open call!

Wie kan aanvragen?

Aanvragers moeten een contract hebben bij een van de aangesloten organisaties van SURF.

Stel je concurrerende voorstel als volgt op:

- Beschrijf kort maar duidelijk een concrete use case

- Leg de algemene workflow van de use case/applicatie uit en beschrijf welk type taak je voorziet die kan worden uitgevoerd in een kwantumcomputer

- Indien je al bekend bent met kwantum computing, beschrijf dan kort de beoogde aanpak/algoritme om verder te verkennen

Wat we aanbieden

- Financiële ondersteuning voor het ontwikkelen en implementeren van een use case (tot 85 k€, die bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor het salaris van een postdoc of PhD)

- Consultancy en gesprekken met de teams van SURF en Quantum Inspire

- Toegang tot het hybride kwantumklassieke computerexperiment van SURF en Quantum Inspire

Hoe aanvragen?

Stuur je korte projectbeschrijving (400-500 woorden) naar ariana.torres@surf.nl. Aanvragen worden beoordeeld door een commissie. Het winnende voorstel wordt in de tweede week van november 2023 bekendgemaakt.

Deadline

Deadline om je voorstel in te dienen is 1 november.Vraag aan