Future Campus
Nieuws

Rapport: Campusinnovatie in Nederland

Het onderwijs verandert en de campus verandert mee. Hoe benaderen instellingen momenteel campusontwikkeling en -innovatie?  SURF heeft bestaande campusvisies en huisvestingsstrategieën van instellingen geanalyseerd en kwam tot de conclusie dat verbinding met de omgeving, interne cohesie, duurzaamheid, digitalisering en flexibiliteit de belangrijkste thema’s zijn. 

De toekomst in kaart brengen

Voor het in kaart brengen van de toekomst is het belangrijk om te kijken wat er in het heden in de praktijk gebeurt. SURF heeft daarom de oproep aan instellingen gedaan om bestaande campusvisies te delen. In dit rapport vind je een analyse van de ingestuurde documentatie. Deze analyse draagt bij aan het project door overeenkomsten en verschillen te destilleren uit visies en strategieën rondom campus- ontwikkeling en huisvesting van diverse onderwijsinstellingen in Nederland in het mbo, hbo en wo.

Download hieronder het volledige rapport.