Minister Adriaansens (midden) krijgt het manifest overhandigd (foto: Marco de Swart)

Minister Adriaansens (midden) krijgt het manifest overhandigd (foto: Marco de Swart)

Nieuws

SURF tekent voor duurzame digitalisering

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) roept de overheid op tot het maken van een integrale aanpak voor duurzame digitalisering door middel van een manifest. SURF hecht veel waarde aan duurzame digitalisering en is daarom trotse medeondertekenaar van het manifest van de NCDD.

Knelpunten en oplossingen

Het manifest vraagt aandacht voor de grootste knelpunten rondom duurzame digitalisering. Hierbij kun je denken aan het ontbreken van de juiste data, het gebrek aan integratie van het energie- en digitale systeem en onvoldoende internationale zichtbaarheid. Daarnaast worden er suggesties en oplossingen aangedragen om de zes knelpunten aan te pakken. 

­­In co-creatie naar internationaal koploper

Met het manifest (pdf) wil de NCDD bestaande kansen verzilveren, knelpunten wegnemen en een routekaart ontwikkelen zodat Nederland uiteindelijk internationaal duurzaam digitaal koploper wordt. De NCDD ziet voor zichzelf een duidelijke voortrekkersrol, maar het wil overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers hierbij betrekken via co-creatie. 

In oktober 2022 is het manifest overhandigd aan minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.

Over de NCDD

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering is een publiek-private samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties. SURF is een van de zeventig organisaties die het manifest heeft ondertekend.