Studiedata onderwijs & ict

Analyse van studiedata kan bijdragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten. Hoe benut je die studiedata op een veilige en betrouwbare manier om het onderwijs te verbeteren? Met learning analytics kunnen studiedata worden omgezet naar waardevolle rapportages, voor de docent én student.

Studiedata

learning analytics

Doelen

  • Instellingen, docenten en studenten hebben vertrouwen in het verantwoord toepassen van learning analytics.
  • Studenten en docenten krijgen, op basis van data, inzicht in kwaliteit van leren en van onderwijs.
  • SURF heeft een aanbod dat instellingen in staat stelt om learning analytics op een betrouwbare, transparante en veilig manier toe te passen.

Hoe we dit realiseren

Trendverkenning studiedata

8 maatschappelijke trends voor studiedata

Wat zijn de maatschappelijk trends die invloed hebben op het thema studiedata? Lees meer over de 8 trends die we op dit moment in de samenleving terugzien in de Trendverkenning studiedata. We hebben gekeken naar trends vanuit een sociale/psychologische invalshoek en hopen dat deze verkenning je inspiratie geeft om gesprekken te voeren over studiedata.

Lees de trendverkenning

Starten met studiedata

Aandachtspunten learning analytics

Aandachtspunten voor een veilige en betrouwbare infrastructuur

Ontwikkelt jouw instelling een infrastructuur voor learning analytics of het analyseren van studiedata, of neemt je instelling dit af? Dan moet je verschillende afwegingen maken als het gaat om privacy, ethiek en functionaliteit. SURF heeft een aantal aandachtspunten en vragen opgesteld.

Lees de aandachtspunten

Vier studenten kijkend naar een mobiele telefoon

Verkenning Regie op studiedata door studenten

Instellingen verzamelen veel data over en van studenten. Meer regie op deze data vanuit de student is wenselijk, zodat de student inzicht en controle heeft over de verwerking van persoonsgegevens binnen het onderwijsproces. Maar wat zijn de mogelijkheden voor een infrastructuur voor regie op studiedata?

Lees de verkenning

Studenten TU Eindhoven zitten met rugzak

Discussiemodel & handleiding learning analytics

Binnen een instelling is het soms lastig om te bepalen wat je wilt bereiken met learning analytics. Waar begin je? Wie moet je allemaal betrekken? En waar moet je verder aan denken? Om je daarbij te helpen hebben we een discussiemodel met handleiding gemaakt.

Lees meer

Proeftuin learning analytics

Proeftuin Learning Analytics

Ben je docent en wil jij wegwijs gemaakt worden in het gebruik van studiedata binnen je eigen onderwijs? Maak dan gebruik van de Proeftuin Learning Analytics van de versnellingszone Docentprofessionalisering. SURF leverde een bijdrage aan de serie van zes bijeenkomsten over onderwijsdoel, ethiek, datakwaliteit, privacy, datamanagement en meer. 

Ga naar de Proeftuin 

AVG & ethiek

learning analytics

Wat mogen we en willen we met data over studenten?

Hoe benutten instellingen studiedata op een veilige en betrouwbare manier om het onderwijs te verbeteren? Op het terrein van wet- en regelgeving brengt het gebruik van studiedata vragen met zich mee.

Lees verder

Podcast SURF sounds

Podcast Data en Ethiek in het Onderwijs

Hoe komt in een data-gestuurde wereld ethiek in de knel? En wat betekent dit voor het onderwijs? Germaine Poot, projectleider Studiedata interviewde hierover Miriam Rasch, filosofe en auteur van het boek 'Frictie, Ethiek in tijden van dataïsme' van uitgeverij De Bezige Bij. 

Beluister de podcast

Vrouw achter laptop

Learning analytics in 5 stappen: Een handreiking voor de AVG

Wil jouw instelling starten met learning analytics? Gebruik dan dit stappenplan om zo de privacygevolgen van learning analytics direct te kunnen overzien.

Lees meer

Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata

De Versnellingszone ‘Veilig en betrouwbaar studiedata benutten’ publiceert een conceptversie van het Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata met o.a. ethische uitgangspunten en juridische kaders bij verantwoord gebruik. Toets het Referentiekader vooral binnen je eigen instelling.

Meer weten?

Techniek

learning analytics

Markt- en technologieverkenning learning analytics

Hoe ziet het huidige aanbod van markt- en technologie aanbieders van learning analytics er uit? Hiervoor is een markt- en technologieverkenning uitgevoerd. Lees meer over het onderzoek in het rapport Markt- en technologieverkenning learning analytics.

Naar het rapport

Onderzoeker achter computer waarop onderzoeksdata te zien is

Onderzoek naar infrastructuur learning analytics

Onderwijsinstellingen en de publieke sector zien in dat de analyse van studiedata bij kan dragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten. Maar de vraag is hoe ziet een infrastructuur voor een learning analytics platform eruit?

Lees meer over het project

Werkende studenten bovenaanzicht

Wat moet je technisch regelen?

De mogelijkheden van studiedata zijn groot, maar wat moet je technisch regelen om learning analytics in te zetten in je onderwijspraktijk?

Lees meer

Artifical Intelligence

Neural network

Artificial intelligence en machine learning

SURF loopt vooraan als het gaat om het toepassen van AI in onderzoek. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor onderwijs en ict-dienstverlening.

Meer weten?

Promises of AI in Education

Promises of AI in Education

AI technologies are shaping the educational landscape in different ways. The better we understand these technologies, the better we can apply them in education. This report provides an overview of the educational landscape by analysing AI with concrete examples of existing applications in the educational context.

Download the report

SURF Communities

AI in Education

Deze startende Special Interest Group (SIG) wil kennis en inzichten rondom kunstmatige intelligentie samenbrengen en uitbouwen, zowel praktijktoepassingen, als ethische en maatschappelijke aspecten.

Sluit aan bij deze SIG

SURF Communities

LinkedIn groep studiedata en learning analytics

Heb je interesse in studiedata en/of learning analytics en wil je graag kennis opdoen of delen? Meld je aan voor de Linkedin groep waarin we experts en onderwijsprofessionals samenbrengen. Dit is een gezamenlijk initiatief van SURF, versnellingszone Betrouwbaar benutten van studiedata en de SIG Learning analytics.

Meld je aan

SURF Communities

Kennis delen binnen een community

Heb jij vragen of wil je juist jouw ervaringen delen? Kom in contact met andere experts binnen de verschillende Special Interest Groups (SIG's).