Show & Share Collectie verbeeldingen en prototypes

Dit project is bedoeld om een dimensie toe te voegen aan design thinking door studenten en docenten te voorzien van inspirerende voorbeelden om ideeën te verbeelden. Daarbij gaat het om uiteenlopende vormen van expressie zoals schetsen, films, maquettes en prototypen.

Een maquette van windmolens

Instelling

Hogeschool Inholland (penvoerder), Hogeschool van Amsterdam

Doel en doelgroep

Het doel van het Show & Share project is om de verbeelding in beeld te brengen bij hbo-docenten én studenten. Dat gebeurt door best practices te verzamelen en toegankelijk te maken op een voor iedereen toegankelijk platform. Het gaat daarbij niet alleen om eindproducten, maar ook om schetsen en prototypen ontwikkeld gedurende het proces.

Het platform wordt ontwikkeld voor én met docenten, wat de integratie van design thinking in het onderwijs zal versnellen. Het doel is om een vakoverstijgende community te ontwikkelen, zodat onderwijsprofessionals uit uiteenlopende disciplines kennis en materialen kunnen delen.

Het project richt zich op alle studenten en docenten van opleidingen waarin design thinking wordt toegepast. Dat zijn niet alleen klassieke designopleidingen, maar ook opleidingen als Facility Management of Rechten.

Resultaten

Het project levert de volgende resultaten op:

  • Een rijke verzameling van verbeeldingen, variërend van infographics tot films, beschikbaar tot en met ten minste eind 2027;
  • De collectie wordt op zo’n manier gestructureerd dat het materiaal gemakkelijk gebruikt kan worden in het onderwijs. Het moet toegankelijk zijn voor zowel studenten als docenten;
  • De collectie wordt aangevuld met inspirerende (mini)colleges van docenten en experts als aanvulling op de cases;
  • Een actieve community van docenten en onderzoekers die zich bezighouden met de toepassing van design thinking en applied design research in hun curricula.

Ontwikkelde materialen

De ontwikkelde materialen liggen in het verlengde van de genoemde resultaten. De belangrijkste deliverables zijn de volgende:

  • Aantrekkelijke vormgegeven cases die demonstreren wat de rol is van visualisaties en prototypen  in verschillende vakdisciplines;
  • Aanvullende kennisclips en/of geschreven materialen van experts die uitleg geven en reflecteren op cases;
  • Een open en toegankelijke repository met de Show & Share collectie;
  • Een  handleiding die docenten in staat stelt om zelf materialen kunnen te bewerken, voorbereiden en uploaden.

Contactpersoon voor vragen

Mark Jacobs, Docent rossmediale Communicatie, mark.jacobs@inholland.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2022 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.