Hybride onderwijs

Hybride onderwijs heeft een hoge vlucht genomen in 2021. Maar wat is hybride onderwijs en waarom heb je hier een hybrid classroom voor nodig? Hoe wordt het al ingezet bij de instellingen, wat vinden docenten en studenten ervan en hoe is de techniek geregeld?

Hybride onderwijs

Techniek hybrid classroom

Hoe realiseer je een hybrid classroom en met welke componenten? Doe inspiratie op en maak je eigen afwegingen.

Hybrid Classroom Inholland

Hybrid Classroom Inholland

Technische componenten: hard- en software in de fysieke ruimte

Om een hybrid classroom te realiseren moet je instelling in meubilair maar ook in de hard- en software investeren. Uit de enquête van najaar 2020 en het webinar met AV- en IT-experts dat in maart 2021 plaatsvond, bleek dat er van eenvoudige tot high tech oplossingen zijn gerealiseerd. Met een zeer uiteenlopende prijsindicatie van 100 euro tot 100.000 euro.

Een enkele keer is in de enquête aangegeven dat er geen extra investeringen nodig waren, omdat er gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld de bestaande opnamefaciliteiten in een collegezaal. De meeste voorbeelden (65%) zijn in klaslokalen met maximaal 20 fysiek aanwezige studenten.

We beschrijven hier welke keuzes je kunt maken voor de hard- en software in de fysieke ruimte. We onderscheiden 4 deelgebieden: 

 1. Beeld
 2. Geluid
 3. Content delen
 4. Productie

De keuzes die je maakt hangen af van de gekozen onderwijsactiviteiten, gewenste uitstraling en professionaliteit, en het beschikbare budget.

Technische componenten

1. Beeld

Je moet kiezen wie en wat je wilt laten zien. Het is minimaal nodig om de spreker in beeld te brengen voor de online studenten. Daarnaast kun je de studenten in de klas in beeld brengen, bijvoorbeeld als ze vragen stellen. Om dit te realiseren zijn er meerdere camera- en beeldschermopstellingen mogelijk. Verder kun je afwegen of alle deelnemers in de klas ook de online studenten moeten zien. 

Daarnaast is het belangrijk om het beeld van de begeleidende presentatie (PowerPoint of geschreven tekst op een (digitaal) bord) tonen aan alle deelnemers, zowel de online als de fysiek aanwezige studenten.

Overwegingen bij het kiezen voor een cameraopstelling

Zorg dat minimaal de spreker in beeld is (statisch).

Extra opties:

 • Beeldscherm met overzicht van de online studenten
  • op een laptop voor de spreker
  • of op een monitor voorin het lokaal zodat de spreker en de studenten in de zaal de online studenten zien
  • of (ook) achterin het lokaal zodat de spreker de online studenten kan zien
 • Camera die de studenten in het klaslokaal opneemt (eventueel met de hand bediend)
 • Camera die de spreker in beeld brengt (eventueel een volgcamera)

Componenten om dit te realiseren

 • Camera in de laptop of vaste pc van de spreker
 • Vaste monitor met interne camera en microfoon voor de spreker
 • Conferencecamera die de spreker kan volgen
 • Extra camera op de spreker en het (digitale) bord
 • Extra camera om de studenten op te nemen
 • Beeldscherm/TV/beamer (eventueel met touchbediening) voor de spreker 
Hybrid Classroom RuG

Hybrid Classroom Rijksuniversiteit Groningen

2. Geluid

Het geluid van de sprekers en vragenstellers moet goed hoorbaar zijn voor alle deelnemers, zowel in de ruimte als online. Het mag ook niet rondzingen. Het is een uitdaging om dat te bereiken.

Overwegingen

Alle deelnemers hebben hun geluid juist ingesteld:

 • De studenten in het lokaal hebben standaard de microfoon van hun laptop gedempt en de audio uit.
 • De spreker heeft de microfoon aan staan.
 • De online studenten hebben bij voorkeur een headset, en hebben de microfoon uit staan. Alleen als ze een vraag stellen gaat de microfoon aan.

Mogelijke technische oplossingen

 • Revers-microfoon of staande microfoon of een headset (spreken en horen) voor de spreker
 • Vaste monitor met interne camera en microfoon
 • Extra losse microfoon voor studenten in de ruimte of een Catchbox | Wireless microphone
 • Plafondmicrofoons in de ruimte verspreid voor alle aanwezigen
 • Extra speakers in de ruimte
 • Speciale conference-bar met geïntegreerde camera, microfoon en speaker

3. Content delen

Vaak wordt er ook content gedeeld in de vorm van een presentatie, applicatiescherm of whiteboard, via de eigen computer online of op een gekoppeld scherm. 

Diverse technische oplossingen

 • Een fysiek whiteboard kan gedeeld worden met een contentcamera. Dit kan een goede webcam zijn of de speciaal daarvoor gemaakte Scribe-whiteboardcamera die het whiteboard opneemt zonder de docent in beeld te brengen.
 • De docent kan zijn fysieke whiteboard delen en kan zelf “doorzichtig” gemaakt worden in Microsoft Teams Rooms (meer informatie in deze video op YouTube.
 • Docenten en studenten kunnen onderdelen van hun eigen computer delen, zoals presentaties en virtuele whiteboards, via een productietool (zie hieronder)
Hybrid Classroom Universiteit Kortrijk

Hybrid Classroom, KU Leuven, campus Kortrijk (Tecol)

4. Productie

Software

Om de online en de fysieke situatie met elkaar te verbinden gebruiken de instellingen vaak de softwarepakketten die begin 2020 populair werden. Het hele onderwijs verzorgde vanaf toen immers online onderwijs.

De volgende softwarepakketten worden gebruikt: 

Softwarepakket

Aantal keren genoemd in de enquête

MS Teams (eventueel Rooms-variant)

18

Zoom 

7

Blackboard Collaborate

6

Skype for Business

Google Meet

BlueJeans

2

BigBlueButton in Canvas 

Presentation2go

Virtual Classroom van Bongo

Discord

Newrow (by Kaltura)

Lifesize

1

Sommige instellingen gebruiken meerdere pakketten naast elkaar

Regie

In sommige ruimtes (vaak high end) staan enkele camera’s die de docent en de studenten in beeld brengen. (Student)ondersteuners bedienen deze camera’s, een regisseur regisseert het beeld. Worden er meerdere microfoons gebruikt in het lokaal, dan is daar eventueel ook regie voor nodig. Soms bevinden de presentatoren en de regisseur(s) zich niet in dezelfde ruimte.

Meer lezen?

Op 9 maart 2021 hebben ruim 60 AV- en IT-experts hun kennis over de hybrid classroom gedeeld. 4 instellingen lieten zien hoe zij een nieuwe hybrid classroom opgezet hebben, en er werden veel tips en aandachtspunten gegeven over de organisatie, de relatie met het onderwijsveld en de toekomst. Lees het verslag van deze bijeenkomst.

Tips vanuit de AV- en IT-expertise

Voor de techniek in een nieuwe hybrid classroom is van belang:

 • Betrek docenten en studenten ook bij de keuze van de techniek. 
 • Goede laagdrempelige techniek en goede microfoons en camera’s zijn een randvoorwaarde.
 • Ondersteun docenten ook technisch.

Leveranciers van hardware voor de hybrid classroom

In de georganiseerde webinars is een redelijk aantal diverse leveranciers van benodigde techniek genoemd:

 • ATEM mini pr
 • Crestron bars
 • cRIO systemen (NI)
 • i3-technologies
 • Jabra conferentiemicrofoon & videoset
 • Logitech meetups
 • Logitech tap
 • Magewell lecture capture plus kaarten
 • Microsoft Teams Room System (MTR)
 • Polycom Round-Table
 • Polycom studio
 • Prowise bord inclusief camera,
 • Presentation2Go motion tracking camera's
 • Shure plafondmicrofoon
 • Smartboards 

Voorbeelden van hybrid classrooms

Hieronder zijn 3 voorbeelden bekeken, van low end naar high end, met daarbij de keuzes gemaakt in opstelling en de 4 deelgebieden.

Mogelijke opstellingen

NB: Veel instellingen hebben in eerste halfjaar van 2021 al AV- en IT-verbeteringen aangebracht in hun hybrid classrooms

Connected Classroom

Meer voorbeelden

Meer voorbeelden vind je op het internationale platform FLEXspace.org (achter gratis login) waar onderwijsinstellingen hun voorbeelden van innovatieve onderwijsruimtes delen. De galerij Classrooms from Belgium and the Netherlands bevat de voorbeelden die o.a. ook hier getoond worden. Er is ook een galerij van wereldwijde hybrid learning spaces.

NB: De meeste instellingen hebben in eerste halfjaar van 2021 al verschillende AV- en IT verbeteringen aangebracht in hun hybrid classrooms.

FLEXspace Hybrid Classrooms

FLEXspace Hybrid Classrooms