VR als toepassing voor het leren van leraren

Dit project is gericht op de toepassing van Virtual Reality in lerarenopleidingen, waarmee het leren op de werkplek kan worden gesimuleerd. Centraal staat de vraag in hoeverre verschillende vormen van feedback binnen een VR-context bijdragen aan de leerervaring van studenten.

Virtual reality VR fotocredit ESA

Daarbij gaat het om voorgeprogrammeerde feedback, docentfeedback tijdens de uitvoering en peerfeedback.

Instelling

Fontys Hogescholen (penvoerder), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Doel en doelgroep

Leren op de werkplek is een belangrijk onderdeel van lerarenopleidingen. In aanvulling daarop kan de inzet van Virtual Reality (VR) mogelijkheden bieden om studenten ook online voor te bereiden op hun beroepspraktijk. Ze kunnen dan in gesimuleerde omgevingen realistische leerervaringen opdoen.

Een zinvolle inzet van VR moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Eén daarvan is de inzet van feedback op de leerprocessen van de studenten. In dit project wordt onderzocht hoe verschillende feedbackvormen (voorgeprogrammeerd, docentfeedback tijdens de uitvoering en peerfeedback) van invloed zijn op de leerervaring van studenten.

Het project richt zich op derdejaars studenten in lerarenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs.

Resultaten

Het project levert twee soorten resultaten op: onderzoeksresultaten en instrumenten. De onderzoeksresultaten geven inzicht in de effecten van de verschillende soorten feedback binnen een VR-context. Daardoor kunnen opleidingen bewuste keuzes maken voor specifieke feedbackvormen bij de ontwikkeling en de inzet van VR.

De ontwikkelde instrumenten zijn een feedbacktraining voor docenten en studenten, en rubrics voor de kritische beroepssituaties die met behulp van VR geoefend worden. Deze instrumenten kunnen ook in andere opleidingen en contexten ingezet en toegepast worden.

Ontwikkelde materialen

Tijdens het project worden de volgende materialen ontwikkeld:

  • Drie uitgewerkte kritische beroepssituaties waarmee studenten in een VR-context kunnen oefenen, geschikt voor de lerarenopleiding basisonderwijs en voortgezet onderwijs;
  • Een handleiding voor de implementatie van de VR-scenario’s, omschrijving van de VR-scenario’s en gevalideerde rubrics;
  • Een feedbacktraining, met lesbrieven, handreikingen en activiteiten;
  • Onderzoeksresultaten en disseminatie.

Contactpersoon voor vragen

Kelly Beekman - k.beekman@fontys.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2022 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.