Open Onderwijs API

Open standaard voor het delen van onderwijsdata

De Open Onderwijs API is een open standaard voor het delen van onderwijsdata. Een API (Application Programming Interface) is een set definities waarmee softwareprogramma’s onderling kunnen communiceren. Via deze API stellen onderwijsinstellingen bijvoorbeeld via apps handige informatie beschikbaar, zoals cijfer- en roosterinformatie.
Accepteer cookies van derden om deze inhoud te bekijken. Klik hier om dit te doen.

API: onmisbaar onderdeel van integratie-infrastructuur

Steeds meer hogeronderwijsinstellingen werken aan een flexibele en persoonlijke leeromgeving: die is modulair van opzet en is opgebouwd uit verschillende applicaties van binnen en buiten de instelling. De integratie-infrastructuur zorgt voor uitwisseling van data en functionaliteit tussen deze losse applicaties. En API’s zijn de interfaces tussen verschillende softwareapplicaties en zijn daardoor een onmisbaar onderdeel van zo'n integratie-infrastructuur. Zo kunnen onderwijsinstellingen bijvoorbeeld via apps handige informatie beschikbaar stellen: van cijfers tot studiepunten, van roosters tot vrije werkplekken.

Doorontwikkeling van de Open Onderwijs API

SURFnet werkt in samenwerking met een aantal hogeronderwijsinstellingen aan een standaard API. Deze Open Onderwijs API maakt het gemakkelijker om diensten te ontwikkelen op basis van onderwijsdata die binnen de instelling beschikbaar zijn. Vanuit Productmanagement Onderwijs draagt SURF bij aan de doorontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van deze standaard. We verkennen de mogelijkheden voor dienstverlening vanuit SURFnet op dit gebied. En we onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de data te standaardiseren, om de data ook beschikbaar te maken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor webapplicaties of mobiele apps die de informatie op een nieuwe manier combineren of presenteren.

Praktijkvoorbeelden

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en Zuyd Hogeschool gebruiken de API in de dagelijkse onderwijspraktijk. De MijnUvA-studentenapp van de UvA combineert gegevens uit de elektronische leeromgeving, het studentinformatiesysteem, het roostersysteem en de website van de UvA. De Open Onderwijs API maakt deze data op een overzichtelijke manier beschikbaar. Bij de ontwikkeling van een nieuw intranet koos Zuyd Hogeschool voor de Open Onderwijs API als uitgangspunt voor de onderliggende bronsystemen.

Bijdrage van community

SURFnet werkt samen met enkele hogeronderwijsinstellingen aan de verdere doorontwikkeling van de Open Onderwijs API. We stimuleren de deelnemende instellingen om onderwijsdata via de standaard Open Onderwijs API toegankelijk te maken, zodat applicatieontwikkelaars relevante apps kunnen ontwikkelen. Wil je meedenken over en meewerken aan de Open Onderwijs API? Dan kun je je aanmelden voor de werkgroep via info@openonderwijsapi.nl. En door lid te worden van de communitysite blijf je op de hoogte van het project.

Meer informatie

Laatste wijziging op 27 feb 2018