Een (vak)community Circulaire Economie voor kwalitatief blended onderwijs

Vijf hbo-instellingen gaan tijd- en plaatsonafhankelijk open onderwijs delen via een vakcommunity. Dat doen ze door bestaand leermateriaal te hergebruiken en door te ontwikkelen en ontbrekend leermateriaal te ontwikkelen. Het project levert een basispakket op over de circulaire economie met methoden, materialen en inzichten.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Instelling

Saxion,  Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein, Fontys en Hogeschool Rotterdam.

Doel en doelgroep

De vijf hbo-instellingen doen gezamenlijk ervaring op in het delen en doorontwikkelen van leermaterialen. Met beschikbare leermaterialen kunnen studenten en professionals een Business Model Circulaire Economie (BMCE) analyseren, erover adviseren en ontwikkelen.

Om de doelstelling te bereiken gaat het project het volgende doen:

 • Een vakcommunity oprichten van 5 hogescholen binnen het domein circulaire economie;
 • Bestaande visuele, auditieve en tekstuele leermaterialen delen met elkaar voor kwalitatief blended onderwijs;
 • Bestaande open leermaterialen in het domein circulaire economie verbeteren;
 • Docententeams professionaliseren om open leermaterialen in het reguliere onderwijs in te bedden;
 • Een leerportefeuille maken met al het materiaal over circulaire economie voor onderwijs of ondernemers.

Resultaten

Het doel van het project is een goed lopend samenwerkingsverband tussen de 5 hogescholen voor het delen, ontsluiten en hergebruik van open onderwijsmaterialen.

Het project is als succesvol als de volgende resultaten behaald zijn:

 • Docenten zijn tevreden over het hergebruik en delen van de leermaterialen in de community en de toegevoegde waarde voor het onderwijs zichtbaar is geworden.
 • De community is ingericht op duurzame continuïteit (beheer, up-to-date houden, onderhoud, organisatie, etc.).
 • De 5 hbo-instellingen zetten na afloop van het project de samenwerking voort.
 • Er staan ten minste 100 leermaterialen (modules, artikelen, opdrachten en cursussen) in de online community.
 • De bestaande leermaterialen van de hbo’s zijn verbeterd.
 • Studenten hebben de leermaterialen gebruikt bij afstudeeropdrachten bij tenminste 50 praktijkopdrachten in het bedrijfsleven.
 • De open leermaterialen zijn geïntegreerd in het reguliere onderwijs van de vijf5 instellingen.

Ontwikkelde materialen:

De MOOC Organising for Sustainability en Dashboard | Saxion Open Onderwijs

Tool Circulair Organiseren: Circulair Organiseren | Business Model Lab

Vakvocabulair - Gedeeld met het boek 'Duurzaam Organiseren en Organizing for Sustainability|SpringerLink  als thesaurus.

Overige materialen:

 • 54 eigen video’s speciaal voor de MOOC opgenomen
 • Een template om gezamenlijk online een businessmodel in te vullen (919 unieke gebruikers)
 • Een tekentool om een kringloop te tekenen in de stijl van de MOOC (1944 unieke gebruikers).
 • 61 Unieke opdrachten behorend bij het lesmateriaal van de MOOC
 • 104 Multiple Choice vragen behorend bij het lesmateriaal van de MOOC
 • 150 additionele verwijzingen naar open beschikbare video’s, allen in de MOOC geplaatst in de juiste context en voorzien van een beschrijving en toelichting

Het leermateriaal bestaat uit kennisclips, casussen, naslagwerk en (onderdelen van) cursussen, aangevuld met formatieve toetsen en praktijkopdrachten. Daarnaast zijn er ‘best practices’ van de circulaire economie vanuit het bedrijfsleven. De leermaterialen zijn beschikbaar voor studenten van alle hogescholen, universiteiten en voor ondernemingen in Nederland onder een Creative Commons licentie. Ook wordt met het beschikbare materiaal een MOOC circulaire economie ontwikkeld voor een samenhangend lespakket.

Contactpersoon voor vragen

I.M.H. Kothman, i.m.h.kothman@saxion.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2018 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.