EPIFFANI: Geautomatiseerde toetsing met persoonlijke feedback

Studenten leren het meeste als ze veel kunnen oefenen in een veilige omgeving. Formatieve toetsing is daarvoor een zinvol middel, maar legt een groot beslag op de onderwijscapaciteit. Dit project richt zich op vereenvoudiging en automatisering van formatieve toetsing. 

Toetsing

Het beoogde resultaat bestaat uit een reeks toepassingen om snel toetsen te maken en de studenten van gepersonaliseerde feedback te voorzien.

Instelling

Rijksuniversiteit Groningen

Doel en doelgroep

Het eerste doel van dit project is het proces van formatieve toetsing te vereenvoudigen en te automatiseren door middel van ict. Na dit project beschikken leerkrachten over een reeks toepassingen waarmee ze snel toetsen in verschillende talen kunnen maken. Vervolgens kunnen ze leerlingen efficiënt voorzien van tijdige, gedetailleerde en gepersonaliseerde feedback.

Het tweede en belangrijkste doel van dit project is het gebruik van deze toepassingen in twee verschillende leeromgevingen. Hierdoor kunnen we bepalen hoeveel tijd bespaard wordt op het maken van toetsen, beoordelen en feedback geven. We zullen ook testen of gedetailleerde en individuele feedback studenten motiveert om deel te nemen aan deze beoordelingen. En we gaan na of periodieke formatieve beoordelingen met gedetailleerde feedback resulteren in een grotere bekwaamheid, minder uitval en minder onvoldoendes.

De primaire doelgroep bestaat uit studenten van de cursussen Management Accounting (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen) en Statistiek (Gedrags- en Maatschappijwetenschappen). Hierbij gaat het om respectievelijk 650 en 800 studenten per academisch jaar. De secundaire doelgroep zijn docenten die online beoordelingen frequenter, efficiënter en betrouwbaarder willen maken.

Resultaten

De resultaten kunnen verdeeld worden in twee sets. De eerste set bestaat uit vier open-source applicaties met documentatie. De vier applicaties zullen online toetsen genereren, het beoordelen van online open vragen ondersteunen, de kwaliteit van vragen evalueren, en online individuele feedback aan studenten mogelijk maken. Samen stellen deze toepassingen docenten in staat om met behulp van een vragenbank de formatieve toetsing zo veel mogelijk te automatiseren. Om dit mogelijk te maken, bevat de eerste reeks producten online gebruikersgidsen en handleidingen.

De tweede set deliverables is de implementatie van de vier applicaties in twee verschillende leeromgevingen. Deze implementatie maakt gedetailleerde en specifieke individuele feedback mogelijk. We verwachten dat dit leerlingen zal motiveren om mee te doen aan deze formatieve evaluaties en dat ze hierdoor hun leereffectiviteit en hun vaardigheid in het betreffende vak zullen vergroten.

Ontwikkelde materialen

De belangrijkste materialen zijn de vier applicaties voor formatieve toetsing. De vier open-source applicaties en de bijbehorende documentatie zullen worden opgenomen in een R-pakket (teachR). Dit pakket wordt tot minstens vier jaar na de voltooiing van het project beschikbaar gesteld in een openbare GitHub-repository onder een GPL3-licentie. Alle tutorials zullen worden gehost op YouTube en worden opgenomen in de online gebruikersgidsen.

Contactpersoon voor vragen

Dr. N.J.B. Mangin, Rijksuniversiteit Groningen (n.j.b.mangin@rug.nl)

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2021 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.