Leren met Virtual Reality: The Next Level

Dit project bouwt voort op het innovatieproject Pleitvrij; het is bedoeld om rechtenstudenten in een VR-omgeving te laten oefenen met pleiten in een rechtszaal. Het project richt zich nadrukkelijk op stressbestendigheid en studentwelzijn.

Student PleitVRij

Nieuw in dit project is de mogelijkheid om vanuit huis deel te nemen en non-verbaal gedrag te oefenen. Verder heeft de rol van de rechter een volwaardige plaats gekregen.

Instelling

Rijksuniversiteit Groningen (penvoerder), Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht

Doel en doelgroep

In dit project willen de deelnemers in aanvulling op het project ‘Pleitvrij’ de volgende verbeteringen doorvoeren:

 1. Studenten de gelegenheid geven om vaker te oefenen door zelf oefenmomenten te kunnen inboeken;
 2. De VR-omgeving flexibel beschikbaar maken, ook voor studenten buiten de campus;
 3. Aandacht geven aan de stress die studenten ervaren bij het pleiten en aandacht geven aan stressreductie;
 4. Studenten in staat stellen hun handen te zien in de VR omgeving, zodat ook hun gebaren geoefend kunnen worden;
 5. Ook studenten in de rol van de rechter in staat stellen om te oefenen in de VR-rechtszaal.

Het project richt zich op rechtenstudenten aan de drie deelnemende universiteiten (RUG, VU en UU). Daarnaast zijn vertegenwoordigers van andere universiteiten uitgenodigd om mee te kijken en om aan te sluiten in het tweede jaar.

Resultaten

Het project levert zowel didactische als technische resultaten op. Daarnaast wordt veel geïnvesteerd in (kennis)disseminatie om ook andere instellingen en opleidingen in staat stellen gebruik te maken van de virtuele rechtszaal. De belangrijkste resultaten zijn:

 • Het onderwijs wordt geflexibiliseerd doordat de studenten de mogelijkheid krijgen om vanuit huis mee te kijken;
 • Studenten die rechter zijn krijgen de mogelijkheid om te oefenen in een VR-omgeving die gemaakt wordt vanuit het perspectief van de rechter. Daarvoor wordt de beoordelingsrubric en de feedback app aangepast op de rol van rechter;
 • Studenten krijgen de mogelijkheid om hun persoonlijk reactie op een stressvolle situatie te ervaren, te herkennen en om te leren gaan met stress en spannende situaties;
 • Er wordt een startpakket gemaakt voor andere instellingen die willen starten met VR-pleitvaardighedenonderwijs.

Ontwikkelde materialen

Het project levert onder meer de volgende materialen op:

 • VR-rechtszaal vanuit het perspectief van de rechter, met een keuzeschakelaar voor de docent om het perspectief te bepalen (rechter/pleiter) bij het aanmaken van de rechtszaal;
 • Toevoegen van een peerfeedbackapp voor de rol van rechter;
 • Laptopview die studenten in staat stelt vanuit huis mee te kijken en feedback te geven (hybride, deels op campus, met pleiter en live rechter);
 • Schriftelijke instructie voor begeleiders/trainers mondelinge vaardigheden voor het incorporeren van feedback uit VR-oefensessies;
 • Lesmethode en lesplan voor het geven van hybride onderwijs.

Contactpersoon voor vragen

Emanuel van Dongen - e.g.d.vandongen@uu.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2022 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.