Muziektheoretische educatie online

Studenten doen hun muziektheoretische kennis op via blended learning.

Projecten geesteswetenschappen

Instelling

Codarts

Doel en doelgroep

Codarts heeft een blended onderwijsprogramma over muziektheorie ontwikkeld. Daarin kunnen propedeusestudenten van de opleidingen Muziek en Docent Muziek in hun eigen tempo en vanaf iedere locatie werken aan hun muziektheoretische vaardigheden.

Resultaten

Het project leverde de volgende resultaten op:

 • Een online leeromgeving in Moodle waarin studenten videotutorials kunnen bekijken en kunnen oefenen met onder andere arrangeer- en componeeropdrachten;
 • Digitale (oefen)toetsen;
 • Mogelijkheden voor discussie en feedback op een online platform;
 • Op het blended learning-platform vinden docenten, studenten en alumni informatie over het inrichten van online onderwijs en het gebruik van online leermiddelen in het onderwijs;
 • Didactische handreiking voor docenten voor het geven van online onderwijs;
 • Zelf ontwikkelen van blended onderwijsvormen door studenten Docent Muziek;

Plan van aanpak voor een blended onderwijsprogramma voor de muziektheoretische vakken als voorbeeld voor een bredere herinrichting van deze vakken.

Ontwikkelde materialen

 • Moodle-omgeving met drie theoriemodules (praktische muzieknotatie en audiobewerking, basic music theory, analyse popmuziek);
 • Platform met informatie over het inrichten van een Moodle en het gebruik ervan in het onderwijs.

Tips

 • Blended learning vraagt om een andere rol van de docent: het draait niet meer om het overdragen van kennis, maar over het toepassen en verdiepen daarvan. Docenten moeten willen zoeken naar een nieuwe invulling van hun rol.
 • Maak tijd vrij voor docenten om nieuw materiaal te ontwikkelen en zorg ook voor didactische begeleiding en technische ondersteuning.
 • Maak vanaf het begin goede afspraken over de rechten van het digitale materiaal. Docenten voelen zich eigenaar hiervan en vinden het lastig deze rechten uit handen te geven.
 • Laat docenten in een team werken zodat ze elkaar kunnen inspireren en steunen voor meer betrokkenheid bij en energie van het traject.

Contactpersoon voor vragen

Leo Molendijk, ljmolendijk@codarts.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2015 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.