Opname van seminarreeks publieke waarden
Nieuws

Gemeenschappelijke digitale soevereiniteit speerpunt coöperatie SURF

Deze week heeft de ledenraad van SURF ingestemd met de innovatiezone gemeenschappelijke digitale soevereiniteit. Hierin gaat SURF samen met zijn leden als coöperatie de komende jaren aan de slag om nu, en in de toekomst, als sector in control te zijn over onze eigen digitale omgeving. Hiermee kunnen instellingen concreet werk maken van publieke waarden.
Juist met een onderwerp als gemeenschappelijke digitale soevereiniteit kunnen we de kracht van samenwerking binnen een coöperatie laten zien. Ik kijk ernaar uit hier samen met onze leden de tanden in te zetten.
Ron Augustus, CINO SURF

Roadmaps

In de innovatiezone wordt binnen vijf verschillende lijnen, genaamd roadmaps, gewerkt aan verschillende onderdelen die bijdragen aan de digitale soevereiniteit van het onderzoek en onderwijs en de daarbij benodigde bedrijfsvoering. Deze roadmaps zijn bewustwording & transitie, open source, AI, sourcing en inkoop.

Vervolg

Nu de ledenraad ingestemd heeft met de innovatiezone staat de komende periode in het teken van het opstarten van de zone. Zo wordt de aansturing van de zone door een representatieve vertegenwoordiging vanuit de leden vormgegeven. Ook worden de roadmaps verder uitgewerkt en wordt gekeken welke activiteiten per onderwerp prioriteit krijgen. Daarnaast vindt er verdere afstemming plaats tussen programma’s zoals Npuls, andere innovatiezones en lopende gerelateerde initiatieven.

Dit artikel is relevant tot