Nieuws

Trendrapport Future Campus: een blik op de toekomst van de campus in 2040

Dit SURF-trendrapport beschrijft dertien belangrijke trends die van invloed zijn op de ontwikkeling van de campus in het mbo, hbo en wo in 2040. Waardevol voor het ontwikkelen van toekomstscenario’s ('futuring')! De trends zijn door verschillende experts opgesteld vanuit onderwijskundig, technologisch en huisvestingsperspectief.
Trendrapport

Beeld gegenereerd door AI

De toekomst voorspellen is onmogelijk. Maar voor met name langetermijnbeleid is het belangrijk om je als instelling voor te bereiden op mogelijke toekomsten. Met het beschrijven van de volgende dertien trends biedt SURF een overzicht van mogelijke ontwikkelingen in het onderwijs. Gebruik ze ter inspiratie voor jouw campusinnovatie!

 1. Opkomst van blended, hybride en online onderwijs
 2. Groeiende inzet op een leven lang leren
 3. Verregaande flexibilisering en personalisering van onderwijs
 4. Groeiend belang van welzijn, socialisering en inclusiviteit
 5. Steeds slimmere gebouwen en betere infrastructuur
 6. Groeiend belang van en inzet op duurzaamheid en groene campusinitiatieven
 7. Verregaande digitalisering en dataficatie van onderwijs en de leer-/werkomgeving
 8. Groeiend belang van ethisch bewustzijn en waarborging van publieke waarden rondom technologiegebruik in onderwijs
 9. Veranderende rol van de docent en diens vaardigheden
 10. Lage veranderbekwaamheid van onderwijsorganisaties
 11. Toenemende sectoroverstijgende en/of interdisciplinaire samenwerking
 12. Steeds sterkere internationalisering en globalisering
 13. Afvlakkende bevolkingsgroei, toenemende diversiteit en vergrijzing

Download hieronder het trendrapport (beschikbaar in Nederlands en Engels) om je te laten inspireren door de volledige inhoud.

 

“Much of our thinking of the future is linear, and based on extending currently existing trends. But trends slow, accelerate, bend and break. Unforeseen events can disrupt even long-standing trends. Opinions differ on historical developments and, even when there is agreement, the future is rarely just a smooth continuation of past patterns. Moreover, we do not know in advance which trends will continue and which will change course, or in what context. Sometimes, we
can just be plain wrong.”
(OECD, 2022)