Onderwijs en ICT in de praktijk

Onderwijsvernieuwers door het hele land jagen vernieuwing voor het onderwijs aan. Hun werk toont de effectiviteit van ICT in het onderwijs. Zij experimenteren met techniek om te kijken wat het oplevert en delen graag hun kennis en ervaringen om anderen te inspireren. Ontdek hun verhalen.

 Grand challenges learning analytics open en online onderwijs
Jasper van Winden - hybride classroom2

Hybride onderwijs met een voetpedaal

“Mijn stijl van doceren vragen om veel interactie en veel minder om eenrichtingsverkeer.” Jasper van Winden (UU) vertelt over zijn initiatieven om het onderwijs interactiever te maken.

Lees de SURF Story

Student PleitVRij

Studenten leren virtueel pleiten met PleitVRij

Rechtenstudenten oefenen het pleiten in een virtuele omgeving om op een realistische manier hun spreekvaardigheid oefenen én van elkaar leren. Sylvia Moes (VU) en Adriaan Wierenga (RUG) vertellen over hun ervaringen.

Lees de use case

Martijn de Hamer HvA

Studiedata gebruiken - beter goed dan haastige spoed

De HvA wil de kansen van studiedata goed benutten, en gaat daarbij behoedzaam te werk. Martijn de Hamer, functionaris gegevensbescherming, vertelt hoe zij omgaan met het fenomeen studiedata.

Lees de use case

Harrie van der Meer

Vakcommunity Information Literacy geeft zelf het goede voorbeeld

Bibliotheekmedewerkers, die in de vakcommunity Information Literacy verenigd zijn, delen zelf ook de eigen leermaterialen. Harrie van der Meer vertelt waarom delen belangrijk is en welke rol edusources speelt. 

Lees de use case

Pieter Bots TUDelft

PRESTO: Peer assessment in estafettevorm

De leerestafette is een innovatieve en leerzame onderwijsvorm, maar ook een moreel dilemma. Pieter Bots over de leerestafette die nog een stap verder gaat dan peer feedback: studenten beoordelen elkaars werk met 1 tot 5 sterren.

Lees de SURF Story

Stefan Hugtenburg TU Delft

Gamified kennisplatform daagt studenten uit om elkaar te helpen

Stefan Hugtenburg legt uit hoe zij studenten via een kennisplatform met spelelementen uitdagen om meer kennis uit te wisselen. Om zo hun hechte kennisgemeenschap weer nieuw leven in te blazen.

Lees de use case

Lees ook de SURF Magazine-artikelen over het onderwijsveld

1 jaar online onderwijs: tijd om te bepalen wat we moeten behouden

Een jaar geleden gingen de onderwijsinstellingen vrijwel binnen één weekend over op volledig online onderwijs. Bestuurders Han van Krieken van de Radboud Universiteit, Enno van der Werff van het Alfa-college en Christien Bok van SURF kijken terug op een bewogen jaar.

Lees het artikel

1 jaar online onderwijs
Vrouw met streepjes werkt aan laptop

Zonder veel gedoe een vak bij een andere instelling volgen

In de pilot Studentmobiliteit zet de zone Flexibilisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT met drie universiteiten, een academisch ziekenhuis en SURF de eerste stappen naar een toekomst waarin een student zich zonder veel gedoe kan inschrijven bij een vak van een andere instelling.

Lees het artikel

Femke Zomerman en Jelmer Schinkel

'Ik durf online sneller vragen te stellen dan in een volle collegezaal'

Sinds de lockdown in maart 2020 veranderde het leven van studenten ingrijpend. Drie van hen vertellen hoe zij de overgang naar online onderwijs hebben ervaren.

Lees het artikel

Het post-coronatijdperk vraagt om een langetermijnvisie op publieke waarden

Onderwijsinstellingen zien zich geconfronteerd met een dilemma: hoe borgen ze publieke waarden bij de massale inzet van commerciële platforms voor online onderwijs? Karen Maex (UvA), José van Dijck (UU) en Christien Bok (SURF) over mogelijke oplossingen.

Lees het artikel

Christien Bok achter laptop