Onderwijs en ict in de praktijk

Onderwijsvernieuwers door het hele land jagen vernieuwing voor het onderwijs aan. Hun werk toont de effectiviteit van ict in het onderwijs. Zij experimenteren met techniek om te kijken wat het oplevert en delen graag hun kennis en ervaringen om anderen te inspireren. Ontdek hun verhalen.

Hogeschool Arnhem Nijmegen

Hogeschool Rotterdam wil studiedata gebruiken als instrument om studenten zo vroeg mogelijk in hun opleiding te ondersteunen en te helpen. In deze video vertelt Anne Rosier dat ze met haar team studievertraging wil proberen te voorspellen met behulp van inzichten uit studiedata, zodat je studenten kan helpen als zij de opleiding moeilijk vinden.

Bekijk de video

Erwin van Vliet

Gepersonaliseerde feedback in grootschalig onderwijs

Hoe geef je studenten en docenten op ieder moment inzicht in de voortgang van het leerproces? Universitair docent Erwin van Vliet wilde zijn studenten graag een-op-een begeleiding bieden, maar hoe doe je dat in grootschalig onderwijs? Hij ontwikkelde een learning analytics dashboard dat inzichtelijk maakt wat studenten in de online leeromgeving doen.

Lees het praktijkvoorbeeld

 

Virtual Classroom UU

Virtual Classroom versterkt rol docent en verrijkt het onderwijs

Veel mensen associëren online onderwijs met een ‘talking head’ op een scherm. Dat je het ook op een heel andere manier kunt vormgeven, zodanig dat fysiek en online onderwijs elkaar versterken, laten de Universiteit Utrecht, TU/e en WUR zien. Samen hebben zij onderzocht hoe je een Virtual Classroom het best inzet.

Lees de use case

Feedback app UU

Feedbackapp veldwerk prikkelt nieuwsgierigheid van studenten

Bij studie aardwetenschappen mag veldwerk niet ontbreken. Toch staat dit onderdeel onder druk door een tekort aan docenten met een veldgeologieachtergrond en een toename van studenten. Universiteit Utrecht ontwikkelde een app die studenten ondersteunt bij de begeleiding van veldwerk, zodat de docent zich kan richten op de complexe vragen en reflectie.

Lees de use case

Tineke Kroontje

Met edubadges kunnen studenten zich beter profileren

De Hanzehogeschool wil niemand laten vertrekken zonder een erkende kwalificatie. Edubadges passen naadloos in deze ambitie, of het nu gaat om erkenning voor het volgen van één module of het aantonen van verworven vaardigheden. Tineke Kroontje: 'Door onderwijsonderdelen te certificeren kun je veel beter aansluiten op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.'

Kennisclip radiologie

Studenten krijgen via YouTube antwoord op wat ze nooit durfden te vragen

“Tijdens een multidisciplinair overleg houden studenten en co-assistenten liever hun mond, om maar geen domme vragen te stellen. En omdat ze geen onderwijs op dat gebied meer krijgen, bestaat het risico dat hun kennis in de rest van hun loopbaan achterblijft.”, vertelt arts en docent radiologie Matthias Cabri. Amsterdam UMC en de UvA hebben daarom de Onderwijspoli Radiologie ontwikkeld, een veilige en toegankelijke omgeving om die vragen juist wél te stellen.

Lees de use case

Herman Popeijus

Directe feedback tijdens online oefenen van lab-rekenvaardigheden

Studenten biomedische wetenschappen, gezondheidswetenschappen en geneeskunde hebben allemaal scheikunde in hun vakkenpakket gehad. Met die kennis zouden ze eenvoudige labcalculaties moeten kunnen maken. De werkelijkheid is dat hun basiskennis achterblijft bij wat er in de praktijk nodig is. Herman Popeijus van de Maastricht University ontwikkelde een online tool waarmee studenten hun lab-rekenvaardigheden kunnen oefenen genaamd OLaF.

Lees de use case

Wim Siemann van Albeda

edubadges helpen mensen aan werk, door vaardigheden te erkennen die op informeel niveau zijn opgedaan

Wim Siemann, werkzaam bij mbo-instelling Albeda, vertelt dat Albeda al sinds 2019 experimenteert met het uitreiken van edubadges voor 21ste-eeuwse vaardigheden die studenten verwerven in projecten. De volgende stap is het verkennen van de mogelijkheden van microcredentials voor flexibel onderwijs in het mbo.

Lees de use case

Gwen Noteborn

Personen- en familierecht verlevendigen met acteurs

De Universiteit Maastricht nam het blok personen- en familierecht op de schop. In plaats van korte, eenzijdige casussen op papier, staan studenten nu in twee groepen een echtpaar bij in een complexe scheiding. 'We geven studenten op deze manier veel meer bagage bij het vak van familierecht jurist', vertelt Gwen Noteborn van de Universiteit Maastricht.

Lees de use case

Maartje Hendrikx en Karel Kreijns

Frocole- de app voor feedback en reflectie bij samenwerkend leren

Samenwerkend leren of collaboratief leren is niet alleen gericht op de ontwikkeling van de eigen kennis en persoon, maar ook op het verder helpen van de ander. Dankzij de stimuleringsregeling open en online onderwijs ontwikkelden Karel Kreijns en Maartje Henderikx van  de Open Universiteit (OU) de Frocole-app om het feedback- en reflectieproces te ondersteunen van groepen die samenwerken.

Lees de use case

Ivo Kothman

Vakcommunity circulaire economie ging pas rollen na het vinden van een gezamenlijk doel

Vijf hogescholen hebben binnen het domein circulaire economie een vakcommunity opgericht, omdat er weinig onderwijsmateriaal beschikbaar is over circulaire economie. Met de ontwikkeling van de MOOC Organising for Sustainability kreeg de community een helder doel voor ogen. Docent en onderzoeker Ivo Kothman bij Saxion-academie FEM vertelt hoe dit tot stand is gekomen.

Lees de use case

Marijn en Coen EUR

edubadges zeggen iets over de student, maar ook over de opleiding

Soft skills minstens zo belangrijk als diploma’s en theoretische kennis. Maar hoe toon je aan dat je die teamplayer met sterke communicatieve vaardigheden bent? Of dat je jouw ideeën overtuigend presenteert? De EUR ziet hierin een rol voor edubadges. Martijn van den Doel en Coen Fierst van Wijnandsbergen aan het woord.

Lees de use case

Erik Horsthuis

Realistische casussen van echte bedrijven

Om de kern van het vak data-analyse te doorgronden, wil je als docent dat studenten aan de slag kunnen met realistische gegevens. Hogeschool Saxion ontwikkelde een MOOC over Business Analytics waarin studenten praktisch aan de slag kunnen met fictieve data van echte bedrijven. Erik Horsthuis, docent Bedrijfseconomie bij Saxion vertelt er meer over.

Lees de use case

Carissa Champlin

Vakcommunity Urban Resilience leert studenten kijken door de lens van veerkracht

Vier Nederlandse technische universiteiten hebben een platform gebouwd voor toekomstige generaties ingenieurs. De levendige vakcommunity verzamelt en ontwikkelt open leermaterialen over urban resilience. Carissa Champlin van TU Delft vertelt hoe zij dit georganiseerd hebben.

Lees de use case

Samenwerken aan leermaterialen komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede

Vier universiteiten binnen een vakcommunity werken samen aan een open toegankelijke databank met statistiekopgaven. Marleen de Moor van VU Amsterdam vertelt hoe dit tot stand kwam.

Bekijk de video

Ron de Graaf

edubadges zijn dé manier om studenten te belonen voor vaardigheden

Alle studenten krijgen hetzelfde diploma, maar hoe zorg je dat ze zich toch kunnen onderscheiden? Ron de Graaf van mboRijnland legt uit dat hun studenten beloond worden voor vaardigheden die ze opdoen.

Lees de use case

Brenda Lems en Manon Mostert

Met edubadges kunnen we vaardigheden van studenten beter differentiëren

Bij Hogeschool Rotterdam kunnen studenten vaardigheden opdoen op het niveau dat bij hen past. Brenda Lems en Manon Mostert vertellen hoe zij edubadges inzetten om de vaardigheden te differentiëren.

Lees de use case

Jasper van Winden - hybride classroom2

Hybride onderwijs met een voetpedaal

“Mijn stijl van doceren vragen om veel interactie en veel minder om eenrichtingsverkeer.” Jasper van Winden (UU) vertelt over zijn initiatieven om het onderwijs interactiever te maken.

Lees de SURF Story

Student PleitVRij

Studenten leren virtueel pleiten met PleitVRij

Rechtenstudenten oefenen het pleiten in een virtuele omgeving om op een realistische manier hun spreekvaardigheid oefenen én van elkaar leren. Sylvia Moes (VU) en Adriaan Wierenga (RUG) vertellen over hun ervaringen.

Lees de use case

Martijn de Hamer HvA

Studiedata gebruiken - beter goed dan haastige spoed

De HvA wil de kansen van studiedata goed benutten, en gaat daarbij behoedzaam te werk. Martijn de Hamer, functionaris gegevensbescherming, vertelt hoe zij omgaan met het fenomeen studiedata.

Lees de use case

Harrie van der Meer

Vakcommunity Information Literacy geeft zelf het goede voorbeeld

Bibliotheekmedewerkers, die in de vakcommunity Information Literacy verenigd zijn, delen zelf ook de eigen leermaterialen. Harrie van der Meer vertelt waarom delen belangrijk is en welke rol edusources speelt. 

Lees de use case

Pieter Bots TUDelft

PRESTO: Peer assessment in estafettevorm

De leerestafette is een innovatieve en leerzame onderwijsvorm, maar ook een moreel dilemma. Pieter Bots over de leerestafette die nog een stap verder gaat dan peer feedback: studenten beoordelen elkaars werk met 1 tot 5 sterren.

Lees de SURF Story

Stefan Hugtenburg TU Delft

Gamified kennisplatform daagt studenten uit om elkaar te helpen

Stefan Hugtenburg legt uit hoe zij studenten via een kennisplatform met spelelementen uitdagen om meer kennis uit te wisselen. Om zo hun hechte kennisgemeenschap weer nieuw leven in te blazen.

Lees de use case

Lees ook de SURF Magazine-artikelen over het onderwijsveld

1 jaar online onderwijs

1 jaar online onderwijs: tijd om te bepalen wat we moeten behouden

Een jaar geleden gingen de onderwijsinstellingen vrijwel binnen één weekend over op volledig online onderwijs. Bestuurders Han van Krieken van de Radboud Universiteit, Enno van der Werff van het Alfa-college en Christien Bok van SURF kijken terug op een bewogen jaar.

Lees het artikel

Vrouw met streepjes werkt aan laptop

Zonder veel gedoe een vak bij een andere instelling volgen

In de pilot Studentmobiliteit zet de zone Flexibilisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict met drie universiteiten, een academisch ziekenhuis en SURF de eerste stappen naar een toekomst waarin een student zich zonder veel gedoe kan inschrijven bij een vak van een andere instelling.

Lees het artikel

Femke Zomerman en Jelmer Schinkel

'Ik durf online sneller vragen te stellen dan in een volle collegezaal'

Sinds de lockdown in maart 2020 veranderde het leven van studenten ingrijpend. Drie van hen vertellen hoe zij de overgang naar online onderwijs hebben ervaren.

Lees het artikel

Christien Bok achter laptop

Het post-coronatijdperk vraagt om een langetermijnvisie op publieke waarden

Onderwijsinstellingen zien zich geconfronteerd met een dilemma: hoe borgen ze publieke waarden bij de massale inzet van commerciële platforms voor online onderwijs? Karen Maex (UvA), José van Dijck (UU) en Christien Bok (SURF) over mogelijke oplossingen.

Lees het artikel