Online en blended onderwijs Onderwijs & ICT

Flexibiliteit is precies wat het onderwijs moet organiseren voor studenten, nu de komende maanden geen onderwijs op locatie wordt gegeven. Er is een grote vraag naar expertise en faciliteiten op het gebied van online onderwijs. SURF biedt onderwijsinstellingen extra ondersteuning hierbij tijdens de coronacrisis.

Online onderwijs in coronatijd

webinar hoe verplaatsen we onderwijs naar online

Terugblik van webinars

Er is een grote vraag naar expertise en kennisdeling op het gebied van online onderwijs. SURF, Versnellingsplan, ComeniusNetwerk en ECIO organiseren daarom verschillende webinars in samenwerking met diverse partners experts uit het onderwijsveld. Gemist? Bekijk de video's en lees de verslagen.

Ga naar terugblik

tools voor online onderwijs

Overzicht van tools voor online onderwijs

Dankzij de inzet van docenten, onderwijsondersteuners, IT-afdelingen en vele anderen wordt het onderwijs in Nederland online aangeboden. Dat is een onvoorstelbare prestatie. Om online onderwijs te geven zijn digitale tools nodig. Hoe vind je een weg in het grote aanbod van tools?

Bekijk de tips en tools

Uitdagingen

Uitdagingen online en blended onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs krijgt een flinke impuls als je de mogelijkheden van online onderwijs combineert met het face-to-face onderwijs op de campus. Welke uitdagingen kom je tegen als je online en blended onderwijs wilt invoeren?

  • Hoe realiseer je online en blended onderwijs binnen je instelling?
  • Hoe geef je blended onderwijs vorm?
  • Hoe faciliteer en ondersteun je docenten bij onderwijsinnovatie?
  • Hoe betrek je studenten bij online onderwijsvormen?
  • Hoe moet je bij blended onderwijs omgaan met de AVG?

Lees meer

Cover stimuleringsregeling Open en online onderwijs
studenten in bibliotheek

Organiseren en faciliteren van blended onderwijs

De behoefte aan online en blended onderwijs stijgt binnen je instelling. Maar hoe organiseer je dit? En hoe ondersteun je docenten bij het maken van blended onderwijs?

Lees meer

Methodieken en tools binnen blended onderwijs

Methodieken en tools voor blended onderwijs

Er zijn verschillende methodieken en tools die instellingen kunnen gebruiken bij het vormgeven van blended onderwijs.

Lees meer

Hard werkende studenten in bibliotheek

Studenten betrekken bij online onderwijsvormen

Om studenten aangehaakt te krijgen en houden moet je de sociale cohesie versterken en interactie organiseren. Hoe realiseer je dit bij online onderwijs?

Lees meer

Stimuleringsregeling

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

SURF coördineert de stimuleringsregeling Open en online onderwijs van het ministerie van OCW. Zo kun je als instelling financiering aanvragen en experimenteren met online onderwijsvormen en initiatieven om open leermaterialen te delen en hergebruiken. Op 1 mei 2021 wordt bekend welke projecten voor 2021 zijn gehonoreerd.

Lees meer

Stimuleringsregeling online onderwijs

Projecten - pijler Online onderwijs

Lees meer over de  projecten van instellingen die hebben deelgenomen aan de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, die aansluiten op de thema's peer feedback en online begeleiden.

Bekijk de projecten

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Projecten - pijler Open leermaterialen

Lees meer over de  projecten van instellingen die hebben deelgenomen aan de stimuleringsregeling Open en online onderwijs met het thema leermaterialen delen en hergebruiken.

Bekijk de projecten

Onderwijspraktijk

peer feedback

Dieper leren met peer feedback

Peer feedback is een geschikte onderwijsvorm om dieper leren - kritisch denken, kennis verwerken, creativiteit - te bewerkstelligen bij studenten. Lees meer

innovatie

Hoe organiseer je onderwijsinnovatie met ICT?

Onderwijsvernieuwers die docenten willen helpen met het tot stand brengen van onderwijsinnovatie met ICT vinden hier inspiratie en keuzehulp om dit te organiseren.

Lees meer

Twee studenten in een open hal met een laptop

Learning spaces

Learning spaces zijn fysieke ruimtes die uitgebreide didactische mogelijkheden bieden, leerprocessen stimuleren en in sommige gevallen technologierijk zijn. Maar hoe ontwikkel je learning spaces? Hoe zorg je ervoor dat ze optimaal benut worden?

Meer weten?

Flipping the classroom - online module

Wil je ook beginnen met flipped classrooms? De online module helpt je bij de organisatie van het online deel. Lees meer

Twee studenten in een open hal met een laptop

Diensten

Open Onderwijs API: de weg naar flexibel onderwijs

Creëer een flexibele en persoonlijke leeromgeving met de Open Onderwijs API.
Meer weten?
studenten achter macbook