Open Online Cursus Business Analytics

In dit project maakte Saxion een open en online cursus waarin studenten en financieel professionals worden bijgeschoold in het analyseren en interpreteren van data: een vaardigheid die in de beroepspraktijk snel aan belang wint. Deze cursus is primair bedoeld voor studenten Accountancy en Bedrijfseconomie.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Use case: Realistische casussen van echte bedrijven

Erik Horsthuis

Erik Horsthuis van Hogeschool Saxion over de MOOC over Business Analytics waarin studenten praktisch aan de slag kunnen met fictieve data van echte bedrijven.

Lees de use case van Erik

Instelling

Hogeschool Saxion

Doel en doelgroep

Het analyseren van bedrijfsdata hoort steeds meer tot de basisvaardigheden van studenten Accountancy en Bedrijfseconomie. Maar in opleidingen tot financieel professional wordt nog onvoldoende aandacht besteed aan het aanleren van analysevaardigheden. In deze door Saxion ontwikkelde open en online cursus worden studenten en financieel professionals aan de hand van vijf casussen in data-analyse getraind. De online cursus is in co-creatie met Eshuis Accountants en Adviseurs ontwikkeld en is bedoeld voor studenten in financiĆ«le opleidingen en professionals in het werkveld. Door beide groepen tegelijkertijd aan de casussen te laten werken, moet een leergemeenschap ontstaan, die snel kan anticiperen op vragen uit de praktijk. 

Resultaten

  • Er is een online cursus gerealiseerd die is gebaseerd op 5 casussen (ikwilvanqmijnautoaf.nl, MST, KLM, Saxion en Auping), waarin studenten en professionals praktisch aan de slag gaan met fictieve data van gerenommeerde bedrijven.
  • Saxion heeft een workflow ontwikkeld voor het realiseren van open en online onderwijs. Er is een stappenplan opgesteld waarmee docenten en andere betrokkenen aan de slag kunnen met het ontwikkelen van online open cursusmateriaal. Verder is er een team geformeerd van professionele docenten, onderwijs- en toetsdeskundigen, kwaliteitsadviseurs en adviseurs Blended & Online onderwijs.
  • Meerdere Saxion-opleidingen en verschillende Nederlandse Financial- en Control-opleidingen buiten Saxion hebben deze cursus in hun curriculum opgenomen.

Het project is in februari 2020 aan de minister gepresenteerd als onderdeel van het versnellingsplan onderwijsinnovatie ict.

Ontwikkelde materialen:

De Open Online Cursus Business Analytics is terug te vinden op:

openonderwijs.saxion.nl en mooc.saxion.nl.

Tips

  • Het ontwikkelen van casussen blijkt tijdrovender dan gedacht; het is belangrijk om hiervoor voldoende tijd uit te trekken.

Contactpersoon voor vragen

Sander Reinderink, a.f.reinderink@saxion.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2017 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.