Kennisdossier: Online en blended onderwijs

Online en blended onderwijs biedt bij uitstek kansen om onderwijs meer flexibel en persoonlijk aan te bieden. Wat zijn de mogelijkheden en wat vraagt het om je onderwijs op deze manier in te richten? Bekijk het kennisdossier Flexibel onderwijs organiseren om hier antwoord op te krijgen.

Studenten aan een tafel achter hun laptops

Over Online en blended onderwijs

Online en blended onderwijs maakt steeds vaker onderdeel uit van het campusonderwijs. Het is voor veel studenten aantrekkelijk, omdat ze daarmee tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen leren. Ook kan online en blended onderwijs het onderwijs beter en doelmatiger maken.

Wat willen we bereiken?

Voor studenten is het aantrekkelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren. Als je als instelling online en blended onderwijs(elementen) inzet, kom je tegemoet aan die wens. De kwaliteit van het onderwijs krijgt een flinke impuls als je de  mogelijkheden van online onderwijs combineert met het face-to-face onderwijs op de campus. Maar wil je online en blended onderwijs invoeren, dan moet je meer doen dan het bestaande onderwijs digitaliseren. Online en blended onderwijs heeft invloed op het businessmodel van je instelling, en op de rol van docenten en ondersteuners.

Wat gaan we doen?

Bij SURF richten we ons daarom op de integratie van online onderwijs(elementen) in het onderwijsaanbod van de instellingen. We begeleiden instellingen bij hun experimenten met online en blended onderwijs, delen opgedane kennis met het hele hogeronderwijsveld en bieden praktische handvatten over tools en methodieken en ondersteuning van docenten.

Ook kijken we naar de inrichting van onderwijsruimtes voor blended onderwijs. Het vraagt om een andere inrichting van de onderwijsruimtes om zo de didactische doelen optimaal te ondersteunen.

Lees verder