Erik Horsthuis
Praktijkverhaal

Realistische casussen van echte bedrijven

Om de kern van het vak data-analyse te doorgronden, wil je als docent dat studenten aan de slag kunnen met realistische gegevens. Hogeschool Saxion ontwikkelde een MOOC over Business Analytics waarin studenten praktisch aan de slag kunnen met fictieve data van echte bedrijven.

Om de casussen te verzamelen in een MOOC en de cursus te ontwikkelen maakte Saxion gebruik van de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs.

“Kunnen we de hoge ziekteverzuimcijfers niet met Big Data oplossen?” Zo begint een van de casussen die Saxion studenten voorlegt in de vorm van een MOOC. Het blijkt te gaan om het ziekteverzuimcijfers bij KLM: die passen niet bij het HR-doel om gezonde medewerkers in dienst te hebben én houden. Bovendien kost ziekteverzuim veel geld. “Big Data lijkt de oplossing voor veel bedrijfsproblemen te zijn,” vervolgt de KLM-manager in de casus. Het is aan de MOOC-cursist om hem op basis van HR-gegevens inzicht te geven in de vele factoren en variabelen die van invloed zijn op het ziekteverzuim. En belangrijker: een advies te formuleren over hoe KLM het ziekteverzuim kan terugdringen.

Gefundeerde beslissingen

In een andere casus is de leiding van het bekende en succesvolle bemiddelingsbedrijf ikwilvanmijnautoaf.nl door de stormachtige groei van de afgelopen jaren het overzicht kwijt over de grote hoeveelheid verzamelde data. “We staan er goed voor. Dat weten we zeker. Maar hoe goed precies? We hebben een mooie toekomst. Maar hoe mooi precies?” Deelnemers worden uitgedaagd op basis van geleverde gegevens de huidige situatie en de verbeteringskansen in kaart te brengen, zodat het bedrijf gefundeerde beslissingen voor de toekomst kan nemen.

Realiteit in het lesmateriaal

“Data-analyse is in de basis een abstract vak,” zegt Erik Horsthuis, docent Bedrijfseconomie bij Saxion. “Het wordt pas concreet als je er buiten de schoolbanken mee aan de slag gaat. Dán dringt het pas goed door dat er achter die getallen en kolommen op je scherm mensen en verhalen schuilgaan. Dat het vraagstukken en problemen zijn die jij kunt oplossen. Allereerst door de gegevens inzichtelijk te maken, dan door er een analyse op los te laten en vervolgens door er conclusies en beleid aan te verbinden. Die realiteit wilden mijn collega’s en ik in het lesmateriaal brengen. Om de stof tot leven te brengen en om de kwaliteit te verbeteren.”

Ik ben er inmiddels van overtuigd: door onderwijs met elkaar te delen, gaat de kwaliteit omhoog.
Erik Horsthuis

Uit het bedrijfsleven gegrepen

“We waren op zoek naar aansprekende bedrijven – liefst uit de regio – die ons konden helpen met uit het bedrijfsleven gegrepen casussen én bijbehorende data. SURF zette ons op het spoor van de Stimuleringsregeling en dat was een geweldige beslissing. Niet alleen om het project te bekostigen – we hebben de casussen in de vorm van professionele en prijzige video’s in beeld gebracht – maar ook omdat we daardoor gedwongen waren ze als open onderwijsmateriaal aan te bieden. De MOOC is in 2018 opgeleverd en er wordt nog steeds veel gebruik van gemaakt. En ik ben er inmiddels van overtuigd: door onderwijs met elkaar te delen, gaat de kwaliteit omhoog. Je hoeft als instelling immers niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. En de student kan kiezen voor de beste cursus over het onderwerp.”

Privacy en concurrentie

“Doordat het om open onderwijs ging, viel het overigens niet mee om bedrijven over de streep te trekken. Je kan je wel voorstellen dat de meeste bedrijven er niet happig op zijn om hun privacy- en concurrentiegevoelige data openbaar toegankelijk te maken. Daarom wil ik nogmaals benadrukken dat de vraagstukken weliswaar realistisch zijn, maar de data fictief. Er valt niets terug te leiden naar personen of bedrijfsgegevens.”

Videopresentatie

Saxion heeft de MOOC (Massive Open Online Course) op het eigen EdX-platform gezet. Naast KLM en ikwilvanmijnautoaf.nl droegen matrasproducent Auping, Medisch Centrum Twente en Hogeschool Saxion zelf een casus aan voor de cursus. De cursist kiest minimaal drie casussen om aan te werken en rondt de cursus af met een videopresentatie van zijn of haar bevindingen. Om de data inzichtelijk te maken, kunnen ze gebruikmaken van programma’s als Tableau of PowerBI. Na afloop zijn deelnemers in staat om zelfstandig data te analyseren.

We hebben dit onderwijs ontwikkeld voor onze eigen studenten, maar ook andere hogescholen en universiteiten kunnen er gebruik van maken.
Erik Horsthuis

Paniek

Erik Horsthuis: “We hebben dit onderwijs ontwikkeld voor onze eigen studenten, maar ook andere hogescholen en universiteiten kunnen er gebruik van maken. En dat gebeurt: cursisten uit alle delen van het land hebben inmiddels het leermateriaal doorlopen en het wordt nog steeds gebruikt. Dat doet mij goed, maar ik moet eerlijk zeggen: toen de MOOC net live stond was ik in paniek. Er waren nog wat kinderziektes en ik kreeg voortdurend berichten en vragen. Tot overmaat lag de site er ook een keer een dag uit, toen stroomde mijn mailbox al helemaal vol. Wat een stress! Later besefte ik: al die berichten geven aan dat dit experiment geslaagd is. Wat als ik ze niet had gekregen? Dan was er geen interesse.”

Nieuwe casussen

“Dus ik ben trots op wat we hebben bereikt. Maar nu is de grootste uitdaging de cursus goed in de lucht te houden en het materiaal actueel en relevant. De software Tableau krijgt bijvoorbeeld elk halfjaar een update en dus moeten wij het onderwijs daarop aanpassen. Maar dat niet alleen. De wereld verandert en de casussen raken verouderd. Het zou geweldig zijn als andere onderwijsinstituten zich bij mij melden omdat ze het leermateriaal graag willen aanvullen met nieuwe casussen. Van bedrijven uit hun omgeving en met nieuwe actuele thema’s en vraagstukken. Als dat gebeurt, dan beschouw ik het project écht als een groot succes en een voorbeeld van hoe open onderwijs nu en in de toekomst kan werken.”

Wil je bijdragen?

Wil je de leermaterialen van Erik Horsthuis aanvullen met nieuwe casussen? Of heb je ideeën om het leermateriaal actueel en relevant te houden? Neem contact op met Erik Horsthuis, E.horsthuis@saxion.nl.

Stappenplan Vakcommunity open leermaterialen

Wil je open leermaterialen delen en hergebruiken? Dan is samenwerking met andere docenten heel belangrijk. In een actieve vakcommunity wordt samenwerken makkelijker. Met dit stappenplan bouw je een community rond open leermaterialen op. Heb je al een community, dan helpt dit stappenplan je om specifiek aan de slag te gaan met open leermaterialen.

Lees meer