Learning spaces

Learning spaces ondersteunen activerend onderwijs goed en helpen studenten bij het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden. De fysieke ruimtes bieden uitgebreide didactische mogelijkheden, stimuleren leerprocessen en zijn in sommige gevallen technologierijk. Maar hoe ontwikkel je learning spaces? Hoe zorg je ervoor dat ze optimaal benut worden?

Learning Spaces (Credits: Jasper van Winden)

Stakeholders

Het plannen, ontwikkelen, onderhouden en evalueren van learning spaces is een complex proces, waarbij verschillende stakeholders binnen en buiten een instelling een rol spelen. Om het speelveld van stakeholders inzichtelijk te maken kun je onderscheid maken tussen verschillende groepen van stakeholders.

Je kunt je stakeholders in kaart brengen door een stakeholdersanalyse uit te voeren. De SIG Learning spaces heeft hiervoor de publicatie Stakeholderanalyse (2020) gemaakt. Hierin gaan we uit van onderstaande classificaties.

Primaire en secundaire stakeholders

Primaire stakeholders zijn direct betrokken bij het project en dragen bij aan het resultaat. Denk hierbij aan het projectteam en de opdrachtgever of docenten en studenten, alsook aan leveranciers.

Secundaire stakeholders staan verder van het project af, maar hebben wel een belang. Ondanks een grotere afstand, is er wel sprake van betrokkenheid. Denk aan media en overheidsinstellingen, maar ook andere gebruikers van een pand of buurtbewoners.

Interne, externe en interface stakeholders

Een tweede manier waarop je stakeholders kunt classificeren is in de groepen intern, extern en interface. Het gaat daarbij om spelers binnen of buiten de eigen organisatie die direct betrokken zijn bij het project en om stakeholders die niet direct bij het project zijn betrokken en toch invloed uitoefenen.

  • Interne stakeholders maken deel uit van de organisatie of het projectteam, zoals docenten en managers. Houd daarbij ook rekening met centraal en decentraal niveau.
  • Externe stakeholders zijn partijen die betrokken zijn bij het project, maar geen deel uitmaken van de organisatie. Denk aan leveranciers en het werkveld.
  • Interface stakeholders zijn van invloed op de organisatie, maar hebben verder geen direct belang. Denk aan wet- en regelgeving of vakbonden.

Micro-, meso- en macroniveau

Je kunt ook een stakeholderanalyse doen met een micro-, meso- en macro-analyse. Gaat het om de herziening van één enkele onderwijsruimte dan opereer je op microniveau. Daar horen andere stakeholders bij dan wanneer het gaat om het ontwikkelen van een nieuw gebouw. In dat geval opereer je op meso- of soms zelfs macroniveau.

  • Microniveau: studenten, docenten, staf.
  • Mesoniveau: gremia, instituten, managers, organen, partners.
  • Macroniveau: beleidsmakers, overheid, besturen, vakbonden.

Lees meer over de Stakeholder analyse

De publicatie Stakeholderanalyse van de SIG (2020) biedt handvatten om de initiële stakeholders in kaart te brengen. Gebruik ze als hulpmiddel om je doel te bereiken: het betrekken van de juiste belanghebbenden op de juiste manier en op het juiste moment. Er dus ook geen methodiek beter dan de andere. Bekijk daarom altijd binnen jouw instelling welke methodiek het meest aanspreekt. Merk op dat er geen heilige graal is; de verschillende classificaties en methodieken zijn slechts benaderingen van het brede speelveld.

Wanneer je beter in kaart hebt welke belanghebbenden een rol hebben in het realisatieproces van learning spaces dan kun je een communicatieplan opstellen. Door dit plan kun je doelgerichter met de stakeholders, welke een gemêleerde groep is, communiceren. Zo zet je iedereen in zijn kracht en neem je weerstanden weg.