Hoe organiseer je onderwijsinnovatie met ict?

Onderwijsvernieuwers die docenten willen helpen met het tot stand brengen van onderwijsinnovatie met ict vinden hier inspiratie en keuzehulp om dit te organiseren. Bij een aantal hogeronderwijsinstellingen is onderzocht hoe zij docenten in staat stellen hun onderwijs te vernieuwen.

student met VR-bril

Stappenplan organiseren docentondersteuning

Wanneer een docent zijn onderwijs wil innoveren, bijvoorbeeld voor het maken van een online cursus, kan hij de stappen in onderstaande illustratie voorlopen. Het doel van de illustratie is te laten zien hoe je als instelling dit proces kan organiseren en waar keuzes gemaakt kunnen worden.

Stappenplan docentprofessionalisering

Stappenplan organiseren docentondersteuning

Budget

Voor onderwijsinnovatie is geld nodig. Het kan bekostigd worden uit centraal (innovatie)budget, uit budget van de faculteit of uit het budget van de docent zelf. Het is van belang dat er binnen een instelling niet alleen keuzes gemaakt worden over de financiering van onderwijsinnovatie, maar ook om de docenten die de innovatie vorm geven hierbij te ondersteunen.

Multidisciplinair team

Voor onderwijsinnovatie zijn meerdere mensen nodig met verschillende expertises. Denk aan onderwijskundigen, studiomedewerkers, Virtual Reality- specialisten of regisseurs. Een instelling kan er voor kiezen bepaalde expertise in te huren en/of dit aan te vullen met het professionaliseren van docenten en/of het inhuren van student-assistenten.

Ontwerp, ontwikkeling en realisatie

Bij elke uitvoering van een idee is er een ontwerp-, ontwikkelings- en realisatiefase. Er zijn verschillende mogelijkheden voor docenten om deze fase te door-lopen. Er kan bijvoorbeeld een studie zijn, een onderwijslab of een facultair innovatieteam dat de docent ondersteunt bij het maken van het product. Binnen een instelling moeten keuzes gemaakt worden waar de fases plaatsvinden: bij een aparte studio of bij de faculteiten zelf.

Het resultaat

Het resultaat is naast het uitgewerkte idee, bijvoorbeeld een online module, ook de onderwijsinnovatie die dit veroorzaakt.

Kennisdeling

Voor onderwijsinnovatie is het van belang dat kennis wordt gedeeld. Dit kan bijvoorbeeld door presentaties te geven aan collega’s. Een instelling moet keuzes maken over hoe kennis binnen en buiten de instelling gedeeld wordt. Voor een deel zullen docenten dit natuurlijk al uit zichzelf doen, maar docenten kunnen hier ook in worden gefaciliteerd vanuit een instelling.

Professionalisering

Professionalisering is belangrijk om te kunnen innoveren in het onderwijs.  Op verschillende momenten in het proces kunnen docenten zich professionaliseren. Tijdens het maken van bijvoorbeeld een online module vooral door te doen. En achteraf door bijvoorbeeld kennis te delen en workshops te volgen. Een instelling heeft verschillende mogelijkheden om dit te organiseren.

Toekomst

Sommige instellingen zijn bezig met een toekomstscenario waar veel van deze onderdelen bij elkaar komen. Deze ideeën zijn nog niet overal helemaal uitgewerkt. Wel kan het al dienen als inspiratie voor andere instellingen die hiermee aan de slag willen gaan.