Vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen

In de bacheloropleidingen bedrijfskunde, bestuurskunde, business studies en human resource management heeft het thema Leven Lang Ontwikkelen (LLO) de afgelopen jaren een belangrijke plaats gekregen.

Open leermaterialen

Het gaat om: het stimuleren van medewerkers om zich continu te blijven ontwikkelen om waardevol te blijven voor werk dat fundamenteel in verandering is door technologische ontwikkelingen, globalisering, nieuwe vormen van organiseren en andere vormen van arbeidsrelaties. Om de vakkennis op dit gebied beter te delen en nauwer samen te werken, bundelen zes hogescholen hun krachten bij de ontwikkeling van een collectie open leermaterialen en het vormen van een vakcommunity.

Instelling

Saxion, Fontys Hogescholen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Inholland, Haagse Hogeschool en Windesheim Hogeschool.

Doel

Om waardevol te blijven voor hun werkveld moeten toekomstige professionals in staat zijn om zich te blijven ontwikkelen. Daarbij wordt van professionals die opgeleid worden binnen de deelnemende opleidingen in toenemende mate gevraagd dit blijvend ontwikkelen te faciliteren en optimaliseren bij de medewerkers van de eigen afdelingen en organisatie en hier beleid en instrumenten op te ontwikkelen. De afgelopen jaren is het thema Leven Lang Ontwikkelen (LLO) dan ook uitgegroeid tot een kerncompetentie in een aantal opleidingsprofielen. Toch is de kennis op het gebied van LLO nog vrij versnipperd. In de vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen werken zes hogescholen de komende jaren aan het ontsluiten, doorontwikkelen en beheren van een samenhangende collectie open leermaterialen. De samenwerking moet ervoor zorgen dat veel praktijkcases in open leermaterialen worden ontsloten en er een betrokken en actieve vakcommunity ontstaat. 

De collectie leermaterialen wordt de komende jaren in ieder geval ingezet binnen de opleidingen bedrijfskunde, bestuurskunde, business studies en human resource management van Fontys, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Saxion, Haagse Hogeschool, Inholland en Windesheim Hogeschool en wordt beschikbaar gesteld voor iedereen en is ook interessant voor andere opleidingen waaronder toegepaste psychologie, bedrijfseconomie en sociaal juridische dienstverlening.

Resultaten

Het project moet uitmonden in een samenhangende collectie van open leermaterialen op vijf deelthema’s dat wordt aangeboden in een open leeromgeving. Verder is het de bedoeling dat er een actieve vakcommunity ontstaat van docenten en lectoren die tweemaandelijkse bijeenkomen. Deze vakcommunity zal er onder meer voor zorgen dat onderwijs en onderzoek op het gebied van LLO beter worden geïntegreerd, en de collectie van open leermaterialen up-to-date blijft.  

Ontwikkelde materialen

Het project loopt tot september 2022. Dan komen de leermaterialen beschikbaar. Alle open leermaterialen worden beschikbaar gesteld via Open EdX.

Contactpersoon voor vragen

Projectleider Lodewijk Witteveen a.l.witteveen@saxion.nl  

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2020 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.