WE-mediate - mediationvaardigheden via een multimedia-omgeving

Rechtenstudenten leren mediation-vaardigheden via een multimedia-omgeving. De omgeving is getest en nu ingebed in het reguliere onderwijs.

Open leermaterialen

Instelling

Maastricht University

Doel en doelgroep

In het project WE-Mediate (2016-2017) ontwikkelde Maastricht University een multimedia-omgeving voor rechtenstudenten waarmee de studenten procedurele kennis opdoen. Het gaat om vaardigheden als onderhandelen, bemiddelen, schrijven en spreken in het openbaar. De student volgt een aantal modules maakt vijf oefeningen. Daarop krijgt de student feedback van medestudenten en van docenten.  Daarnaast kan de student per module vragen stellen aan de docent tijde een live online sessie. In een pilot met een kleine groep studenten is de omgeving getest. Deze multimedia-omgeving is nu ingebed in het reguliere onderwijs in het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO).

De multimediaomgeving is in 2017 in Philadelphia geselecteerd voor de Reimagine Education Awards.

Resultaten

Het project leverde het volgende op:

  • De multimedia-omgeving WE Mediate bevat een aantal modules met kennisclips, verzorgd door docenten en professionals, en vijf vaardigheidsoefeningen. De oefeningen zijn deels live uit te voeren en deels via opgenomen videofilmpjes;
  • Enkele docenten zijn getraind in het opnemen van de video’s;
  • Er is een speciale online mediationsessie georganiseerd door Spaanse en Maastrichtse studenten over de discussie rond de Catalaanse onafhankelijkheid in 2017;
  • Via presentaties op internationale congressen is bekendheid gegeven aan de multimedia-omgeving.

Ontwikkelde materialen

Alle materialen zijn beschikbaar onder licentie CC BY NC SA 3.0.

Tips

  • Bereid de video-opnames zowel inhoudelijk als technisch goed voor. Zorg voor goede apparatuur en roep de hulp in van een onderwijskundige zodat de inhoudelijke experts de leerstof didactisch en gestructureerd kunnen overbrengen;
  • Neem ruim de tijd om peer review te verwerken. Begin met een proefopname om te beoordelen wat wel en niet werkt;
  • Besteed voldoende tijd en aandacht aan het op één lijn houden van alle betrokkenen.

Contactpersoon voor vragen

Bram Akkermans, b.akkermans@maastrichtuniversity.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2016 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.