Duurzaam inkopen van ICT-producten en -diensten

Inkopers en ICT-managers van hogescholen, universiteiten en UMC’s hebben interesse in het duurzaam inkopen van ICT, maar het ontbreekt ze nog aan kennis en hulpmiddelen om dit ook in de praktijk te brengen. Er is behoefte aan eenduidige, ICT-specifieke inkoopcriteria, good practices en standaarden.

SURF verkent samen met instellingen welke gezamenlijke stappen we kunnen zetten, zodat duurzaamheid serieus kan worden meegenomen in het inkoopproces.

   

ICT en duurzaamheid

Hoewel het voor de eindgebruikers niet zo zichtbaar is, heeft ook ICT een aandeel in de CO2-footprint van een onderwijsinstelling. Denk bijvoorbeeld aan het stroomverbruik van alle hardware die docenten, onderzoekers, medewerkers en studenten gebruiken. Ook ICT-diensten, zoals een mailservice die in de cloud staat of rekenkracht bij een datacentrum, kosten energie en zorgen daarmee voor CO2-uitstoot. Duurzaamheid speelt ook een rol bij het produceren van hardware, de levensduur van apparaten en hoe er met e-waste wordt omgegaan.

Bewustwording

Al vroeg in het inkoopproces kunnen duurzaamheidscriteria meegenomen worden. Dat kan lastig zijn: niet iedereen binnen een instelling denkt bij inkopen van ICT direct aan de duurzame kant. Bovendien moeten in een inkoopproces al met tal van aspecten, criteria en eisen rekening worden gehouden. Een eerste stap richting duurzamer inkopen begint dus met bewustwording. Maar dan nog kan het ingewikkeld zijn om duurzaamheid als serieuze factor mee te laten wegen, bijvoorbeeld door een gebrek aan kennis van bepaalde standaarden, de algemeenheid van veel standaarden, de vrees dat teveel partijen worden uitgesloten met dergelijke eisen en de onduidelijkheid over wie deze eisen moet inbrengen: de inkoper of degene die de aanvraag indient?

Handvatten

Het project ‘Duurzaam inkopen van ICT-producten en -diensten’ ontwikkelt handvatten om het duurzaam inkopen van ICT makkelijker en succesvoller te maken. Eind 2015 hebben we een enquête en een workshop rond dit thema gehouden, waaraan zowel ICT’ers als inkopers meededen. Hieruit bleek dat er absoluut behoefte bestaat aan meer informatie, voorbeelden en kennis over hoe je duurzaam kunt inkopen. Bovendien bleek uit de positieve ervaringen die genoemd werden van belang om dit onderwerp niet individueel op te pakken, maar over afdelingen en instellingen heen. Als ICT en inkoop samenwerken, maakt dat duurzaam inkopen al eenvoudiger.

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Na deze eerste verkenning werken wij de eerste helft van 2016 vooral aan het verzamelen van inspirerende praktijkvoorbeelden van zowel instellingen als leveranciers. Wat werkt wel en niet, hoe kun je duurzaam inkopen aanpakken, wat zijn de lessons learned? Deze kennis wordt gebundeld en gepubliceerd zodat ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen. In de zomer van 2016 organiseren we ook een tweede workshop waarin we met ICT’ers, duurzaamheidscoördinatoren en inkopers in gesprek gaan over de verdere stappen die we het beste kunnen zetten om de drempel voor duurzaam inkopen te verlagen.

Status
Afgerond
Begin- en einddatum
01 sep 2015 - 30 jun 2016
Laatste wijziging op 13 jun 2018