Cloud- & Edge-technologieën

We maken allemaal gebruik van de cloud, en de cloud biedt ook veel kansen voor onderzoek en onderwijs. Van distributed computing en opslag tot het mogelijk maken van "AI at the Edge": we onderzoeken nieuwe cloudtechnologieën, trends, architecturen en oplossingen.

Labs thema edge oriented technologies

Techport

In het Techport ondersteunen we de ontwikkeling van voorspelmodellen voor de procesindustrie. We bouwen daarvoor een veilige cloudinfrastructuur, om data te verzamelen, te delen en verschillende cloudomgevingen te ondersteunen.

Waarom doen we dit project?

Techport is een fieldlab in Noord-Holland, een netwerk van universiteiten, hogescholen, roc’s, bedrijven en overheden dat zich onder andere sterk maakt voor de toekomst van de industrie. Een fieldlab is een praktijkomgeving waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren, en waar studenten en promovendi deze oplossingen leren toepassen.

Techport richt zich onder andere op nieuwe voorspelmodellen voor de procesindustrie. Met internet of things-technologie kunnen data gegenereerd worden voor die modellen. In het fieldlab willen we komen tot een veilige en betrouwbare, neutrale software-/cloudinfrastructuur om real-time sensordata te verzamelen en te delen, en om modellen mee te genereren.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

  • Een cloudinfrastructuur ontwikkelen voor het verzamelen en delen van sensordata, en voor het genereren van voorspelmodellen.
  • Kennis opdoen van het gebruik van publieke clouds (Azure) in combinatie met private clouds

Met wie werken we samen?

De Vrije Universiteit Amsterdam  (VU) maakt onderdeel uit van dit project via het Amsterdam Center for Business Analytics, een multidisciplinair samenwerkingsverband, met bedrijfskunde, wiskunde en informatica als  belangrijkste participanten.