Community's/special interest groups (SIG's)

Kennis delen met collega's uit verschillende instellingen

Experts en inhoudelijk geïnteresseerden van onderwijsinstellingen werken samen aan actuele ICT-thema’s in het onderwijs en onderzoek. In de special interest groups (SIG’s) van SURF delen en ontwikkelen zij kennis samen met collega’s uit andere instellingen.

De SIG’s vormen een uitgebreid netwerk van professionals die betrokken zijn bij de innovatieprojecten van SURF en bij het verspreiden van kennis die daaruit voortkomt.  

Kennisgemeenschappen over ICT-innovatie

De special interest groups van SURF zijn kennisgemeenschappen (community's) rondom specifieke thema’s gericht op ICT-innovatie in het onderwijs en onderzoek. Een SIG bestaat uit experts en inhoudelijk geïnteresseerden. Lees over welke thema’s SURF een SIG heeft opgericht. SIG’s zijn 1 van de platformen van SURF om kennisuitwisseling voor en vanuit de innovatieprogramma’s te bevorderen.

Organisatie van een SIG 

Elke SIG wijst 1 inhoudelijk deskundige aan als voorzitter van de SIG, die als eerste contactpersoon optreedt. Jaarlijks levert iedere SIG een jaarplan op met doelstellingen, activiteiten en beoogde resultaten.

Deelnemen aan een SIG

Hebt u interesse om 1 of meer van onze SIG’s te volgen of er lid van te worden? Dat kan door u aan te melden op SURFspace. Op SURFspace vindt u contactgegevens van alle SIG’s. Enkele SIG’s maken gebruik van LinkedIn-groepen om informatie met elkaar te delen.

Laatste wijziging op 12 jan 2018