Projecten stimuleringsregeling open en online onderwijs 2015 - 2017

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar om open en online onderwijs te bevorderen. Op deze pagina vind je een  overzicht van projecten die aan deze stimuleringsregeling hebben deelgenomen in 2015-2017. De projecten waren in deze periode vooral gericht op het ontwikkelen van online leermaterialen, cursussen en lespakketten.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Gedrag en maatschappij

Laat je inspireren door de projecten in de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Hieronder vind je de projecten in de categorie gedrag en maatschappij.

Open online cursus Big History – de geschiedenis van oerknal tot nu

Studerende studenten aan een ronde tafel

In de cursus Big History wordt de hele geschiedenis behandeld, van oerknal tot nu. De open online cursus van de UvA voldoet aan de vraag naar reguliere cursussen die een overzicht bieden van de volledige geschiedenis. Hiervoor zijn diverse kennisclips gemaakt.  

Naar het project 

Onderwijsintensivering op maat via formatief toetsen 

Studenten van de bacheloropleidingen van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding verschilden veel van elkaar in vaardighedenniveau. Daarom heeft de UvA binnen dit project een lessenreeks voor e-learning en formatieve toetsen ontwikkeld, voor het bachelorvak Onderzoeksopzet. 

Naar het project 

Flipping Education in Research Methods – uitleg over methoden en technieken voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek

Persoon achter laptop is aan het videobellen

De Universiteit Twente ontwikkelde 60 korte Engelstalige video’s met uitleg over methoden en technieken voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Veel eerstejaarsstudenten hebben namelijk moeite met het vak waarin die methoden en technieken worden behandeld. 

Naar het project