Flexibel onderwijs organiseren onderwijs & ict

Studenten verwachten gemak en keuzevrijheid, om te studeren wat ze willen, in eigen tijd, plaats en tempo. Zolang zij studeren, maar ook bij een leven lang ontwikkelen. Instellingen moeten flexibiliteit bieden waar studenten om vragen, bijvoorbeeld het onderwijsaanbod flexibeler maken, studentmobiliteit faciliteren en digitale certificaten uitreiken.

Flexibel onderwijs

Hogeschool Leiden

Gezamenlijk doel

Studenten en professionals hebben de regie op, en verantwoordelijkheid over hun eigen ontwikkeling. Zij hebben vrijheid in het samenstellen van hun onderwijsprogramma met aanbod van binnen en buiten hun eigen instelling. Een leven lang ontwikkelen is het nieuwe normaal.

Hoe we dit doel realiseren

Onze innovatieprojecten

Ontwikkeling van 1 digitale studentidentiteit
eduID
Doorontwikkeling van platform voor digitale certificaten
edubadges
Samen met Versnellingsplan

Experimenteren met vak volgen bij een andere universiteit
Pilot Studentmobiliteit
Experimenteren met uitgeven van microcredentials
Pilot Microcredentials

Hard werkende studenten in bibliotheek

Uitdagingen voor het onderwijs

Het organiseren van flexibel(er) onderwijs vraagt om wendbaarheid van een onderwijsorganisatie. Voor welke uitdagingen staan instellingen?

  • Inrichting van onderwijsorganisatie
  • Presentatie onderwijsaanbod van de eigen en andere instellingen
  • Eenvoudig inschrijfproces met 1 identiteit
  • Digitale certificaten voor opgedane kennis en ervaring

Lees meer

Visual Technologie voor flexibilisering

Nationale aanpak voor flexibel onderwijs

Welke wensen heeft de student op het gebied van flexibilisering van het onderwijs? En welke oplossingen worden al geboden? Bekijk de nationale aanpak van SURF om flexibel onderwijs voor de student te organiseren.

Download de infographic

Onderwijslogistiek

Procesplaat

Wat vraagt flexibel(er) onderwijs van de onderwijsorganisatie?

Flexibel onderwijs organiseren heeft veel impact op de inrichting van de onderwijslogistieke processen. Als je aan de slag gaat met flexibilisering en daardoor je onderwijs anders gaat inrichten, leidt dat automatisch ook tot aanpassingen in de onderwijslogistiek.

Meer weten

SURF Communities

SIG Onderwijslogistiek

Ben jij bezig met het inzichtelijk krijgen van onderwijsprocessen binnen jouw instelling? Stel je vragen en deel je ervaringen binnen de Special Interest Group (SIG) Onderwijslogistiek en kom samen met andere experts tot oplossingen.

Naar de community

Studentmobiliteit

Leerlingen achter inlogwand met schermen

SURFeduhub: veilig uitwisselen van onderwijsdata

SURFeduhub is het platform om onderwijsdata tussen onderwijsinstellingen te delen. Veilig en via open standaarden. SURFeduhub wordt de standaard voor het vullen van het Register Instellingen en Opleidingen (RIO).

Ga naar SURFeduhub

student

Minorstudies volgen op andere instellingen met Kies Op Maat

Kies Op Maat biedt een breed onderwijsaanbod van 27 hogescholen en 4 universiteiten. Studenten melden zich eenvoudig aan voor een minor of vak bij een andere onderwijsinstelling.

Ga naar Kies Op Maat

studenten achter macbook

Open Onderwijs API: de weg naar flexibel onderwijs

De Open Onderwijs API is een open standaard voor het delen van onderwijsdata. Via deze API stellen instellingen bijvoorbeeld via apps handige informatie beschikbaar, zoals curriculum-, cijfer- en roosterinformatie.

Meer weten

Infographic studentmobiliteit

Pilot Studentmobiliteit met UU, TU/e en WUR

3 universiteiten experimenteren met het uitwisselen van onderwijsaanbod-data binnen de infrastructuur van SURF om de studentmobiliteit over opleidings- en instellingsgrenzen heen te bevorderen.

Lees meer over de pilot

Studentidentiteit

Jongen in open bibliotheek achter computer

eduID: 1 digitale studentidentiteit om leven lang ontwikkelen te ondersteunen

De ambitie is om studenten in de toekomst met eduID – tijdens en na hun studie – eenvoudig en veilig te laten inloggen bij elke onderwijsinstelling in Nederland. Daarvoor ontwikkelt SURF een veilige en betrouwbare architectuur, in nauw overleg met de instellingen en belangrijke stakeholders als het ministerie van OCW en Studielink. 

Lees over de plannen in 2020

Ervaring opdoen met eduID-pilots

We willen dat instellingen eduID al kunnen inzetten voor specifieke doelgroepen: voorinschrijvers, studenten ‘van buiten’ en alumni. Heb je een uitdaging waarvoor je eduID zou willen inzetten?

Doe mee

Digitale certificering

edubadges icoon

edubadges: platform voor digitale certificaten

Reik edubadges digitaal uit aan studenten binnen een veilig en betrouwbaar platform. Lees wat edubadges kunnen betekenen voor je instelling en voor studenten.

Meer weten?

twee studenten achter laptop

Stappenplan Starten met edubadges

Als jouw instelling aangesloten is op het edubadges-platform kan je direct starten met het uitreiken van edubadges. Wil je weten wat daarbij komt kijken? Maak dan gebruik van het stappenplan.

Ga naar het stappenplan

SURF Communities

SIG Digitaal certificeren

Heb jij vragen of wil je juist jouw ervaringen delen? Kom in contact met andere experts binnen de Special Interest Group (SIG) Digitaal certificeren en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Naar de community