Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Ict in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelde in 2022 voor het laatst financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Lees meer over de projecten uit de stimuleringsregeling.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Kennis online onderwijs

Dankzij de subsidie uit de stimuleringsregeling open en online onderwijs zijn veel projecten ontwikkeld voor open leermaterialen en online onderwijs. Naast deze projecten is ook veel kennis opgedaan en doorontwikkeld in producten of diensten. Op deze pagina een verzameling van deze ontwikkelingen.

Themadossiers online onderwijs

Uit de pijler online onderwijs is ook veel kennis voortgekomen dat zeker in de coronaperiode goed van pas is gekomen. Deze kennis is gebundeld in de themapagina's peerfeedback en online binding.

Aan de slag met peerfeedback

Zoek je een manier om grootschalig onderwijs persoonlijker te maken en de werkdruk te verlichten? Ga dan aan slag met peerfeedback. Het is een aantoonbaar geschikte onderwijsvorm om dieper leren - kritisch denken, kennis verwerken, creativiteit - te bewerkstelligen bij studenten.

Online Binding

Hoe verwelkom je online (nieuwe) studenten en zorg je ervoor dat ze zich met elkaar en de opleiding verbonden voelen? Hoe houd je studenten online gemotiveerd? Online onderwijs vraagt om een andere werkwijze om online binding tot stand te brengen. Hoe je dit doet? Wij helpen je op weg met tips en tricks die je in de praktijk kunt inzetten!

Organiseer verdiepend contact met online begeleiden

Hoe kun je online het contact onderhouden tussen de docent en de student en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren? Online begeleiding biedt meer flexibiliteit en een mix van begeleidingsvormen, waardoor het onderwijs interessanter wordt voor student en docent. Lees de praktijkverhalen om online begeleiden in de onderwijspraktijk in te zetten.