Missie en strategie

De missie van SURF is het verhogen van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs en onderzoek door ICT-innovatie. SURF biedt zijn innovaties tegen aantrekkelijke voorwaarden aan en zorgt dat de mogelijkheden die ICT biedt optimaal kunnen worden benut. De innovaties van SURF hebben een maatschappelijke impact tot buiten de instellingen.

Missie

SURF zorgt ervoor dat studenten, docenten en onderzoekers in het onderwijs en onderzoek onder gunstige voorwaarden kunnen beschikken over de best mogelijke ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling, in nationale en internationale samenwerking. SURF ontwikkelt, innoveert en exploiteert daarom samen met de instellingen een geavanceerde federatieve e-infrastructuur. Ook organiseert SURF vraagbundeling, samenwerking en kennisuitwisseling rond ICT-thema’s voor de aangesloten instellingen. Bij de dienstverlening van SURF staat het creëren van toegevoegde waarde voor zijn eindgebruikers centraal.

Doelgroep

SURF werkt voor studenten, docenten, onderzoekers en (staf)medewerkers van de Nederlandse instellingen voor onderwijs en onderzoek. Daartoe behoren universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra, onderzoeksinstellingen en mbo-instellingen.

Strategische thema’sCover SURF Meerjarenplan 2015-2018

De activiteiten van SURF komen voort uit een aantal actuele thema’s die van strategisch belang zijn in het veld van ICT, onderwijs en onderzoek. Elke 4 jaar worden de thema’s samen met de aangesloten instellingen opnieuw vastgesteld in het SURF Meerjarenagenda. De strategische thema’s uit het meerjarenplan 2015-2018 zijn doorvertaald naar 10 innovatieprogramma’s die gezamenlijk worden uitgevoerd door SURFmarket, SURFnet en SURFsara. Bij al deze thema's geeft SURF prioriteit aan open innovatie. Ieder jaar publiceren SURF en zijn werkmaatschappijen jaarplannen met daarin de concrete activiteiten voor dat jaar. De jaarverslagen geven een periodiek overzicht van gerealiseerde activiteiten en resultaten.

Samenwerking

Door samen te werken in SURF realiseren de instellingen voor onderwijs en onderzoek vernieuwingen op een schaal die zij individueel niet kunnen realiseren. SURF faciliteert kennisdeling tussen de leden (aangesloten instellingen), onder andere via special interest groups (SIG's) waarin experts gezamenlijk kennis ontwikkelen over actuele ICT-thema's. Om Nederland de voorhoedepositie op ICT-gebied te laten behouden is samenwerking essentieel. Lees meer over de nationale samenwerking en onze internationale samenwerkingspartners.

Impact

Dankzij SURF

  • is Nederland via de AMS-IX het openbare internetknooppunt van Europa geworden
  • beschikken alle Nederlanders over een ‘digitale identiteitskaart’ (DigiD)
  • is software voor de hele onderwijssector tegen de gunstigste voorwaarden verkrijgbaar 

Binnen innovatieprogramma’s en -projecten ontwikkelt en stimuleert SURF nieuwe ICT-toepassingen, die vaak voorlopen op de markt. Al 30 jaar leidt de samenwerking in SURF tot diensten en producten die de instellingen ieder voor zich niet kunnen realiseren. Door gezamenlijk aan innovatie te werken, kunnen de instellingen bovendien kostenefficiënter opereren.

Laatste wijziging op 11 jan 2019