Jaaroverzicht

In het online SURF Jaaroverzicht krijg je een terugblik op 2015, met veel beeld, video’s en links naar relevante publicaties en interviews. Het jaaroverzicht geeft een indruk van de activiteiten die plaatsvonden in 2015, en de resultaten die we als SURF samen met de instellingen hebben behaald.

Gezamenlijke uitgave

Het SURF Jaaroverzicht 2015 is een gezamenlijke uitgave van SURFmarket, SURFnet en SURFsara. Het vervangt de afzonderlijke jaarverslagen.

Cover van het SURF Jaaroverzicht 2015