Nationale samenwerking

SURF wil door samen te werken Nederland zijn voorhoedepositie op ICT-gebied laten behouden. SURF en zijn werkmaatschappijen werken daarom samen op nationaal en internationaal niveau. Op nationaal niveau is SURF deelnemer of ondersteuner van samenwerkingsverbanden rondom ICT in het Nederlandse onderwijs en onderzoek.

Nederlandse voorhoedepositie ICT behouden

SURF investeert fors in het uitbreiden en onderhouden van zijn netwerk van collega-organisaties binnen het onderwijsveld, binnen Nederland en op internationaal niveau. SURF wil door samen te werken dat Nederland zijn voorhoedepositie op ICT-gebied behoudt. Een goed voorbeeld van zo'n samenwerking is het samenwerken in DINL (Stichting Digitale Infrastructuur Nederland).

Licenties en IT-diensten voor onderwijs

Samen met 2 partnerorganisaties behartigt SURFmarket de belangen van het gehele Nederlandse onderwijs. SURFmarket verstrekt:

  • licenties aan het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  • SLBdiensten aan het beroeps- en volwassenen- en voortgezet onderwijs
  • APS IT-diensten aan het primair onderwijs

Ook het Belgisch (hoger) onderwijs kan meedoen aan een groot aantal bemiddelingsovereenkomsten.

Samenwerking SURF nationale verbanden

SURF participeert in en/of ondersteunt diverse nationale samenwerkingsverbanden:

  • Kennisnet: expertisecentrum rondom ICT in het onderwijs
  • 4TU: samenwerking tussen SURF en 4 technische universiteiten rondom architectuur en standaarden
  • SCIPR: het landelijk overleg van informatiebeveiligers in het hoger onderwijs
  • COMIT: informatie-uitwisseling voor en door IT-managers van hbo-instellingen
  • KAAIWO: informeel overleg van functionarissen bij universiteiten die zich bezighouden met bestuurlijke informatievoorziening
  • DINL: Stichting Digitale Infrastructuur Nederland
Laatste wijziging op 09 apr 2018

Meer informatie