KAAIWO

De KAAIWO is een informeel overlegorgaan van functionarissen die bij universiteiten verantwoordelijk zijn voor de bestuurlijke informatievoorziening of administratieve automatisering. SURF ondersteunt en neemt deel aan dit overleg.

KAAIWO

KAAIWO is opgericht in 1967 als een periodiek informeel overleg. Deelnemers aan dit overleg zijn functionarissen die binnen de universiteiten verantwoordelijk zijn voor de bestuurlijke informatievoorziening of administratieve automatisering.

Kennis en informatie uitwisselen

De nadruk ligt op het op het uitwisselen van kennis en informatie op een informele manier, zonder bepaalde bestuurlijke inbedding. De voordelen van de informele uitwisseling zijn talrijk: het kan leiden tot samenwerking, het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek en, indien mogelijk en gewenst, tot gezamenlijke systeemontwikkeling.

Kostenbesparingen

Deelnemende instellingen kunnen aanzienlijke kostenbesparingen realiseren. Dit gebeurt door kennis te nemen van elkaars ervaringen, gezamenlijk onderzoek en het eventueel gezamenlijk ontwikkelen van systemen. Naast de organisatorische aspecten van de informatievoorziening zijn voor de KAAIWO de (informatie)technische aspecten ook belangrijk. Beide thema's komen in het overleg aan de orde.

SURF ondersteunt dit overleg en is daarnaast ook deelnemer aan dit overleg.

Laatste wijziging op 01 jun 2015

Meer informatie